• St. mar 22nd, 2023

Na jednom mieste sa stretla krása a sila

Pod názvom  ,,V Európe je sila” sa uskutočnilo 2.6.2012 v novootvorenej Europe Shopping a Relax Centry Zvolen podujatie plné sily…