• Pi. feb 3rd, 2023

Šamanské tance na trhoch vo Zvolene

Tradičné predjesenné trhy prepojené so 7. ročníkom medzinárodného festivalu divadla pod názvom Divadelné podzámčie sa uskutočnili počas dvoch dní 21.…