KKĽŠ

O fenoménoch knihy a divadla

Od knihy k divadlu: dva fenomény, ktoré prežili stáročia. Čo s nimi dnes? Tak znel názov diskusie, ktorú divadlo Thalia Teatro viedlo v priestoroch Knižnice Ľ. [...]

23/04/2019 // 0 Comments

Impro Cup pre dopravákov!

Čo sa skrýva sa slovom improvizácia a prečo je dôležité cibriť svoju pohotovosť a kreativitu? Nehovorme teraz o umelcoch, nehovorme o hercoch, nehovorme o [...]

17/04/2018 // 0 Comments