LIMFU

Liga malého futbalu vo Zvolene založená v roku 1986