MVK Poltár

Hlavným zameraním činnosti MVK Poltár je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka.