• Pi. mar 24th, 2023

Zvolen navštívili pracovníci mimovládnych organizácii na Ukrajine

TS: Zvolen bol jednou z ich zastávok na týždňovej pracovnej ceste po Slovensku. Vybrali si ho práve ako príklad dobrej spolupráce…

Veľké stretnutie mimovládok s primátorkou

Veľké stretnutie mimovládnych organizácii s primátorkou mesta Lenkou Balkovičovou, ktoré prinieslo čerstvý vietor do plachiet a vykreslilo kontúry do najbližšieho…