• Pi. feb 3rd, 2023

Najpálčivejším problémom na sídlisku Západ je bezpečnosť

Pred pár týždňami 9.4.2014 sme sa v článku obšírnejšie venovali každoročnému stretnutiu OI Zvolen-Západ s občanmi, pod titulom My to nevzdávame !…

Stretnutie s občanmi prináša želané ovocie a kompetentným vrásky na čele

Vo štvrtok 27.3.2014 sa uskutočnila v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ akcia Stretnutie s občanmi pod titulom My to nevzdávame !…

“Čas radosti” na Vianočnej akadémii s burzou a punčom

Pod názvom “Čas radosti” sa uskutočnila v piatok 13.12.2013 v priestoroch IX. ZŠ na sídlisku Západ jedna pekná a tradičná kultúrna akcia.…