park Lanice

Rozsiahla verejne prístupná zelená plocha medzi Hronom a elektrárenským kanálom vo Zvolene je domovom mnohých cenných spoločenstiev, pozitívny vplýva na mikroklímu, vytvára predpoklady pre oddych, športovanie, stretnutia. Čo sa tu dialo kedysi a čo sa chystá v budúcnosti? Kedy budeme môcť v parku Lanice cvičiť a bicyklovať, pozorovať havrany so sprievodcom, dostať sa sem mostíkom priamo zo sídliska Západ? Chceme začleniť túto divočinu do mestského prostredia tak, aby ďalej pozitívne vplývala na mikroklímu, ale aby tu našli bezpečné a pekné zákutia aj obyvatelia a návštevníci Zvolena.