Pavel Móza

Maliarova cesta

07/09/2013 // 2 Comments

„Nemohol som si už dovoliť piecť koláčiky,“ hovorí zvolenský maliar Pavel  Móza a vysvetľuje pojem „piecť koláčiky“. Výtvarníci tak totiž nazývajú [...]