POS Zvolen

Dom osvety bol zriadený v roku 1952 a jeho sídlom sa stal Robotnícky dom vo Zvolene. Nadväzne boli v obciach okresu Zvolen zakladané Osvetové besedy. Počas viac ako päťdesiatročnej histórie sa Dom osvety niekoľkokrát transformoval a menil názov: Dom osvety, Okresný dom osvety, Okresné osvetové stredisko, Regionálne kultúrne stredisko vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko.