poslanec

Poslanec alebo zastarano vyslanec je osoba, ktorá v zastupiteľských demokraciách zastupuje (reprezentuje) občanov v zastupiteľských zboroch. Člen zastupiteľského zboru s názvom kongres (napr. Kongres Spojených štátov, Kongres Peruánskej republiky, Kongres Kolumbijskej republiky) sa označuje ako kongresman. Poslanec Uhorského snemu sa historicky označoval výrazom ablegát.

Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach