• St. nov 29th, 2023

„Doma u Dušana Jurkoviča“

Brniansky nábytok a interiéry Dušana Jurkoviča v kontexte stredoeurópskej nábytkovej tvorby

Štvrtok 26. október 2023│17.30 – Vstup: 3,50 €

Nábytok a interiér je v tvorbe Dušana Jurkoviča nenápadnou, no od počiatku stále prítomnou vrstvou jeho rozmanitých záujmov. Najintenzívnejšie sa nábytkovej tvorbe venoval v čase svojho pôsobenia na Morave, najmä v Brne (1899 – 1918). Zariaďoval byty a domy svojich brnianskych priateľov, sídla bohatých českých patriotov, navrhoval komplexné riešenia interiéru v turistických, kúpeľných objektoch i v rekonštrukciách historických objektov. V zbierkach SNG je zastúpená najmä raná fáza z prelomu 19. a 20. storočia a reprezentuje svojbytný nástup mladého architekta a dizajnéra, ktorý bol akousi cestou od romantického nacionalizmu k estetickému pragmatizmu. Jurkovičove stavby i nábytok sa veľmi skoro stali súčasťou národného mýtu – najprv slovanského a následne československého. V prednáške prekročíme hranice vlasteneckého pátosu a pokúsime sa konfrontovať Jurkovičovu verziu nábytkovej tvorby s interiérovými/nábytkovými realizáciami autorov, ktorí podobne ako on vo svojej tvorbe viac či menej intenzívne sledovali národný, regionálny aspekt alebo pokladali vidiecku, neprofesionálnu architektúru a remeslo za východisko hodné skúmania.

Viera Kleinová – senior kurátorka zbierok dizajnu, úžitkového umenia a architektúry

  • Absolvovala odbor veda o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. Pôsobila v Slovenskom centre dizajnu, ako kurátorka galérií Dizajn štúdio ÚĽUV, Art Design Project v Bratislave. Od roku 2013 je kurátorkou zbierky úžitkového umenia a dizajnu SNG v Bratislave. Venuje sa najmä súčasnému autorskému šperku, sklu, keramike, drevu a odevu.

Kontakt: – tel.: 0948 066 978 e-mail: stanislava.kocisova@sng.sk

  • Date : 26 októbra 2023
  • Time : 17:30 - 18:30 (Europe/Bratislava)
  • Venue : Zvolenský zámok

Related Events