Kultúra

kultúrne podujatia uskutočnené vo Zvolene

Impro Cup pre dopravákov!

Čo sa skrýva sa slovom improvizácia a prečo je dôležité cibriť svoju pohotovosť a kreativitu? Nehovorme teraz o umelcoch, nehovorme o hercoch, nehovorme o [...]

17/04/2018 // 0 Comments