• Pi. sep 22nd, 2023

GENIUS LOCI – augmentovaná realita

Výstava obrazov / augmentovaná realita „GENIUS LOCI“ Zvolenský zámok Sobota 5. august 2023│17.00

O TALE TELLER ATELIER

Pod značkou Tale Teller atelier (Rozprávačov ateliér) tvorí Zuzana Kochánková – architektka s duchom umelca. Umelkyňa sa venuje hľadaniu krásy vo všetkých veciach, najmä v architektúre a mestských priestoroch. Jej štýl je zameraný na kompozíciu a zjednodušenie architektúry na čisté tvary a sýte farby. Priestory a obrazy majú za cieľ rozprávať príbeh miesta, jeho histórie a sprítomnenia jedinečnej emócie.V jej dielach sa objavujú realistické zobrazenia miest a budov, ktoré ju oslovujú svojou krásou. No keď pozná miesto a jeho príbeh do hĺbky, prechádza k abstraktným formám a zjednodušeniu, aby ho mohla vyjadriť najpriamejšími, no pritom poetickými spôsobmi.

Narodila sa v Ružomberku v júli 1986, vyštudovala fakultu architektúry v Bratislave a aktuálne pôsobí na Ministerstve kultúry SR. Maľovaniu sa venuje už mnoho rokov. Do dnešného dňa mala 4 sólo výstavy – na Starom zámku v Banskej Štiavnici (2010), v synagóge v Ružomberku (2015), v Meridiane v Prievidzi (2018) a vo Flat gallery v Piešťanoch (2020). Je taktiež víťazkou viacerých umeleckých súťaží. V júni 2023 vyhrala vo svojej vekovej kategórii medzinárodnú maliarsku súťaž Golden time talent. V tom istom roku vyhrala aj v súťaži umeleckej značky Daler Rowney 1783.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v sobotu, 5. augusta o 17.00 v Stĺpovej sieni Zvolenského zámku. Výstava potrvá do 24. septembra 2023.

  • Date : 9 septembra 2023
  • Time : 17:00 (Europe/Bratislava)
  • Venue : SNG Zvolenský zámok