• Ut. nov 28th, 2023

Smútočná tryzna vo Zvolene 2008

smutocna-tryzna-2009
Jozef Klement mal dojímavý príhovor. Foto: ZV-podujatia

Tak ako každý rok, aj tento sa uskutočnila tzv. smútočná tryzna na Židovskom cintoríne vo Zvolene na počesť zosnulých Židov počas holokaustu .

Smútočnou tryznou si počas tohto dňa pripomenuli a zároveň aj uctili pamiatku šesť miliónov umučených Židov počas 2. svetovej vojny.

Príhovoru na židovskom cintoríne sa ujal Jozef Klement na – fotografii, ktorý vyzdvihol hlavne to, že dnešná mládež nevie čo vlastne bol holokaust a prečo je potrebné si uctiť pietnu pamiatku za umučených Židov. Hlavne sa však pripomenulo, k akým tragédiám došlo na tomto Židovskom cintoríne,že podľa svedectiev bolo z radu Nemeckých a Slovenských posluhovačov povraždiť mužov, ženy, deti, ale predtým ich nehať vykopať vlastné hroby, kde po vojne exhumovali 140 tiel.

V tento pietny deň smútočná tryzna sa niesla vo viacerých rovinách a to uctením si pamiatky na Židovskom cintoríne vo Zvolene o 12. hodine a následne potom pokračoval slávnostným koncertom Martina budinského na Zvolenskom zámku. Prítomní si mohli prezrieť pri tejto príležitosti aj vernisáž výtvarných diel Ivana Bukovského, Milana Lukáča a Drahomíra Prihela.

Mne neostáva iné, než len dodať, že nech sa už nezopakuje nič podobné ako sa stalo počas 2. svetovej vojne a nech sa mladšia generácia zamyslí nad týmito krutými udalosťami, ako bol holokaust.

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka. Jazyková korektúra: Lenka Hrobáriková.