• St. okt 4th, 2023

Okresné florbalové kolo vyhrali žiaci ZŠ sv. Dominika Savia

Autor IMG_1979

feb 2, 2016 ,
florbal-ziaci-3
Úvod turnaja. Foto: Ngr. Adam Kelemen.

Centrum voľného času Domino Zvolen v spolupráci so ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen organizovalo 28.01.2016 športové podujatie pre žiakov ZŠ z okresu Zvolen.

Chlapci súťažili v okresnom kole vo florbale. Celkovo sa zúčastnilo tejto súťaže 44 mladých športovcov zo 4 ZŠ. Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo družstvo „domácej“ ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen. Všetky družstvá za svoje výkony boli ocenené diplomami, tí najlepší zdvihli nad hlavu víťaznú trofej a tešili sa z postupu do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 24.02.2016 v Detve.

Poďakovanie patrí ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen za participáciu pri organizovaní  podujatia pre nádejnú zvolenskú športovú mládež, p. Mgr. Rudolfovi Sladkovskému a rozhodcom p. Kontúrovi a p. Moravčíkovi za prípravu a organizáciu samotného turnaja a samozrejme mladým športovcom, ktoré predviedli vynikajúce športové výkony.

Vyhodnotenie podujatia: Okresné kolo vo florbale ZŠ 2015/2016 – kategória žiaci

 • Termín:  28.01.2016 (štvrtok)
 • Miesto: Telocvičňa ZŠ sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732/9, 960 01 Zvolen
 • Počet účastníkov: 4 družstvá
 • Účasť: ZŠ Námestie mládeže 17, Zvolen, ZŠ J. Alexyho, Zvolen,  ZŠ  sv. Dominika Savia, Zvolen, ZŠ s MŠ Školská 27, Pliešovce
 • Veková kategória:     Žiaci nar. : 1.1.2000 – 31.12.2010

Výsledky:

 • ZŠ J. Alexyho, Zvolen – ZŠ Nám. mládeže, Zvolen  3:7
 • ZŠ sv. Dom. Savia, Zvolen  – ZŠ s MŠ Pliešovce  7:3
 • ZŠ J. Alexyho, Zvolen –  ZŠ s MŠ Pliešovce 6:2
 • ZŠ sv. Dom. Savia, Zvolen – ZŠ Nám. mládeže, Zvolen 1:0
 • ZŠ J. Alexyho, Zvolen – ZŠ sv. Dom. Savia, Zvolen 1:4
 • ZŠ s MŠ Pliešovce – ZŠ Nám. mládeže, Zvolen  1:11

Konečné poradie

 1. miesto – ZŠ sv. Dom. Savia, Zvolen
 2. miesto – ZŠ Nám.mládeže 17, Zvolen
 3. miesto – ZŠ J. Alexyho, Zvolen
 4. miesto- ZŠ s MŠ Školská 27, Pliešovce

Fotografie

Článok a foto: Mgr. Adam Kelemen.