• St. mar 22nd, 2023

Prvomájová manifestácia KSS sa niesla v pokojnom duchu

kss-2016-maj-zvolen-6
Tento rok bola účasť poslabšia ako za ostatné roky. Foto: ZV-podujatia

Vážení občania, 26 rokov od štátneho prevratu z novembra 1989 klesla životná úroveň obyvateľstva podľa štatistik z 12 -teho na 43. miesto vo svete. Majú na tom zásluhy všetky ponovembrové vládne garnitúry. Vyspelá priemyselno-poľnohospodárska krajina sa postupne mení na kolóniu Nemecka a EU.

Nie, nie nebojte sa, nemeníme sa, ale takto nejako, respektíve v tomto duchu sa nieslo podujatie, ktoré sa konalo na námestí SNP.

Tak, ako za ostatné roky, aj tento rok sa 1. mája na Sviatok práce konala pri pamätníku Valaška prvomájová manifestácia, ktorú zorganizoval Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Zvolene.

Po odznení slovenskej hymny a Piesne práce sa ujal slova Dr. Ján Markus RSDr, ktorý povedal, že z poverenia výboru KSS vo Zvolene všetkých srdečne víta na prvomájovej manifestácii a zároveň požiadal člena Ústredného výboru KSS Rastislava Bobora, aby predniesol prvomájový prejav.

Tradičnou súčasťou tohto dňa bol opäť čítaný prejav, ktorý obsahoval zhrnutie toho, čo robí, respektíve nerobí momentálne vládnúca garnitúra SMERu.

Vyčítal im zle fungujúce zdravotníctvo, nízke dôchodky, pre mládež zlé uplatnenie sa po vyučení, zlé školstvo, nemožnosť pre mladých založiť si rodinu, nakoľko nielenže nebudú mať kde bývať, ale aj po finančnej stránke by to neutiahli a veľa ďalších vecí.

Na záver Dajana Gergeľová prečítala emotívnu rezolúciu k tomuto dňu.

Po odznení Interneaconály sa týmto dala táto manifestácia považovať za ukončenú.

Prečo vlastne vznikol a oslavujsa?

1. máj ako Štátny sviatok sa oslavuje od roku 1890 a stal sa sviatkom pre všetkých pracujúcich ľudí na svete. Tento deň je pamätný na všeobecný štrajk a masové demonštrácie chicagských robotníkov, ktoré sa konali v roku 1886. Robotníci štrajkovali za skrátenie pracovného času z 12 na 8 hodín denne. Robotníci nemali nárok na deň voľna a pracovali sedem dní v týždni. V roku 1886 viac ako 25 tisíc robotníkov v Chicagu zastavilo prácu a vyšli do ulíc.

Fotografie

Článok a foto: J. Števonka.