• Po. okt 2nd, 2023

V parku Višňovského sa spomínalo Zvolenský manifest

Autor IMG_1979

okt 18, 2017
Pamätník Zvolenského manifestu. Foto: ZV-podujatia.

V slnečný pondelok 16.10.2017 sa v Parku Štefana Višňovského pri pamätníku Zvolenského manifestu konalo jedno veľké významné spomienkové stretnutie.

Predstavitelia SNS, Matice Slovenskej ako predstavitelia mesta Zvolen a ďalší si v tento deň takto spoločne uctili 85. výročie Zvolenského manifestu.

Je tomu už 85 rokov, čo sa vo Zvolene stretli 16.10.1932 Andrej Hlinka a Martin Rázus, aby spojili slovenské národné sily a výsledkom tohto stretnutia bol tzv. Zvolenský manifest, ktorý bol predstavený tisícom obyvateľov Zvolena a jeho blízkeho okolia.

Tieto a nielen tieto slová počas tohto podujatia zazneli

Po odspievaní slovenskej hymny a v závere ešte hymnickej piesne Aká si mi krásna v podaní Zvolenského spevokolu boli predstavený vzácni hostia a to Ing. Jaroslav Paška (prvý podpredseda SNS), MUDr. Štefan Zelník, PhD (poslanec NR SR), PhDr. Anton Hrnko, CSc. (podpredseda SNS a poslanec NR SR), Radovan Baláž (poslanec za SNS), Štefan Turek (podpredseda krajskej rady SNS B.B), Mgr. Július Ernek (Prednosta Okresného úradu B.B), Katarína Šlosiariková (riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zvolen), Mgr. Mareka Hanuska (tajomník Matice Slovenskej), Ondrej Baranec (vedúci oblastného pracoviska Matice slovenskej Zvolen), Branislav Husár (predseda miestneho organizácie Matice Slovenskej vo Zvolene) a  Ing. Igor Šufliarsky (Predseda Okresnej rady SNS Zvolen).

O Zvolenskom manifeste

Zhromaždenie vo Zvolene v r. 1932 a na ňom prijatý manifest oznámili svetu doma i v cudzine, že pod Tatrami žije národ, ktorému sa upiera právo vysloviť pravdu o ňom samom, pravdu o tom, že je národom svojbytným a samostatným, že tvorí národnú osobitosť, a že má podľa prirodzeného práva nárok na vlastný štát. Našou povinnosťou nie je iba “pripomenúť si a uctievať“, ale najmä pokračovať vo veľkých činoch našich predchodcov – našich predkov.

O pamätníku

Slovenská Národná Strana 12 rokov bojovala,  kým sa presadilo vybudovanie tohto diela. Nakoniec to  však v roku 2008 17 poslancov mesta schválilo a vďaka mestu Zvolen ako investora sa vybudoval pamätník s tým, že peniaze naň zabezpečila SNS v plnej výške. Zvolenčania získali nielen pamätník, ale aj skrášlenie parku a okolia.

Všetko, čo bolo možné vidieť a vypočuť si nájdete v priloženom videu

Fotografie

Článok, foto a video: J. Števonka