• Pi. sep 22nd, 2023

Reštaurátor Miroslav Slúka odhalí najnovšie zreštaurované obrazy Skuteckého

Autor IMG_1979

aug 14, 2019
Mgr. art. Miroslav Slúka. počas podujatia Noc múzeí a galérií 2019 na Zvolenskom zámku. Foto: IMG_1979

TS: V súvislosti s výročiami maliara Dominika Skuteckého (14. 2. 1849 Gajary – 13. 3. 1921 Banská Bystrica) iniciovala Stredoslovenská galéria, ktorá spravuje umelcovu expozíciu v Banskej Bystrici, dva rozsiahlejšie projekty. Od minulého roka prebieha projekt zameraný na hlbší výskum tvorby umelca a reštaurovanie malieb z galerijnej kolekcie. Od marca 2019 do začiatku roka 2020 sú v priestoroch Vily Dominika Skuteckého postupne odhaľované zreštaurované obrazy a prezentované výsledky analýz vybraných malieb.

Reštaurovanie diel je realizované v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Všetky diela odborne vyčistil a ošetril reštaurátor Mgr. art. Miroslav Slúka, ktorý 21. 8 odhalí ďalšie zreštaurované obrazy Skuteckého. V prednáške priblíži zaujímavosti z reštaurovania celej galerijnej kolekcie obrazov Dominika Skuteckého. Vzhľadom k obmedzenej kapacite Vily Dominika Skuteckého sa bude prednáška konať maximálne pre 50 návštevníkov. Vila bude počas doby trvania uzatvorená.

Festivalový program vo Vile Dominika Skuteckého, prebieha od augusta do septembra 2019 a ponúka koncerty, filmy, divadlo, piknik v záhrade spojený s čítaním pre deti, prednášku reštaurátora a vernisáž výstavy. Ďalší program festivalu bude prebiehať od októbra do decembra v budovách Bethlenovho domu a Pretória.. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

TS: Mgr. Zuzana Chlebničanová – Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica. Foto: IMG_1979