• Št. nov 30th, 2023

Majster Pavol z Levoče ožil vo výklade Dušana Burana

zbierka-gotickeho-umenia-zvolensky-zamok-6
Uprostred pri odbornom výklade o dielach Mgr. Dušan Buran, PhD.

V októbri minulého roka prebiehala v SNG Zvolen-zámok reinštalácia stálych expozičných celkov.

Pred samotným otvorením pre širokú verejnosť vyšli na povrch skutočnosti, že je viac než možné, že od roku 2013 sa budú uskutočňovať v pravidelných cykloch prednášky. Niektoré budú odborne zamerané, iné budú mať  kultúrnohistorický či náučný záber. Návštevník tak bude mať možnosť dozvedieť sa niečo nové z dejín umenia alebo z kultúrnej histórie vo všeobecnosti. Bude mať možnosť vypočuť si životné príbehy osobností, ktoré sú zobrazené na obrazoch atď.

S novým rokom naozaj prišlo k tomu, že SNG Zvolen-zámok zorganizovala cyklus podujatí pod názvom „Večer s kurátorom, “ktorý prostredníctvom kurátorských výkladov i neformálnych diskusií predstaví nové expozície Zvolenského zámku ako aj  vybrané diela zo zbierok SNG.

Prvé podujatie sa uskutočnilo 31.01.2013 so začiatkom o 18:00 hod. kurátorským výkladom vedúceho kurátora Zbierok starého umenia SNG Mgr. Dušana Burana, PhD na tému „Zbierka gotického umenia SNG a Majster Pavol z Levoče“.

V samotnom úvode povedal pán Buran, že mali menšiu obavu z toho, či bude záujem a koľko ľudí príde na takýto cyklus prednášok. Zároveň však povedal po vzhliadnutí na počet ľudí, ktorých bolo viac ako 20, že je príjemne prekvapený takýmto záujmom a dúfa, že po dvoch hodinách strávených výkladom nebude tento čas nikto považovať za premárnený.

Rekonštrukcia Bratislavskej centrály sa plánuje 11 rokov a až teraz to vyzerá, že naozaj k nej aj dôjde. Predpokladajú sa však rôzne problémy, nielen finančné.

Počas rekonštrukcie musia odovzdať stavbu,  vrátane depozitárov a výstavných priestorov a momentálny stav je taký, že všetky stále expozície v Bratislave sú zatvorené. Postupne sa však sťahujú  do depozitárov na Zvolenskom zámku, týka sa to však najmä diel starého umenia, časť si ponechali v Esterházyho paláci, v ktorom na jednom s poschodí by chceli sprístupniť jednu expozíciu.

V tento večer sa rozprávalo o časti zbierky gotického umenia Slovenska plus časti stredoeurópskej neskorej gotiky a skorej renesancie. Táto oblasť druhej polovice 15-teho storočia a začiatok 16-teho storočia slúži ako prológ veľkej expozície na 1. poschodí o ktorom bude nasledujúca prednáška. Najviac sa však rozprávalo o Majstrovi Pavlovi z Levoče a jeho dielach.

Po dvojhodinovej prednáške sa všetci tí, ktorí mali záujem  o ďalšiu diskusiu  mohli stretnúť pri pohári vína v uvoľnenej atmosfére večera.

Fotografie

Ďalšiu prednášku už 21.2.2013 povedie  Mgr. Zuzana Ludiková o expozícii starého európskeho maliarstva od 16-teho do 18- teho storočia, ktorá sa tu v galériách na prvom poschodí nachádza.

Ďalšie termíny prednášok

  • Štvrtok 21.2.2013 o 18:00 hod – Zuzana Ludiková: Expozícia starého európskeho maliarstva na Zvolenskom zámku
  • Štvrtok 21.3.2013 o 18:00 hod – Eva Kotláriková: Od antickej ruiny k chrámu. Architektúra a jej podoby v maliarstve a grafike.
  • Štvrtok 25.4.2013 o 18:00 hod – Katarína Chmelínová: Ikony v zbierkach SNG
  • Štvrtok 23.5.2013 o 18:00 hod – Katarína Beňová: Ladislav Mednyánszky Justh.

Článok, foto a video: Ján Števonka.