• Po. okt 2nd, 2023

Čestný Motýľ za celoživotný prínos pre Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene: Mikuláš Fehér

Autor IMG_1979

sep 13, 2013 , ,
feher
Mikuláš Féher (foto:archív DJGT)

TS – 12.septembra 2013 vstúpilo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene do jubilejnej  65. divadelnej sezóny a v rámci toho slávnostného večera bolo aj  vyhlásenie víťazov ankety Motýľ.

Do ankety Motýľ prišlo za minulú sezónu skoro 679 platných hlasov a spomedzi nich boli vyžrebovaní diváci, ktorí získavajú rôzne hodnotné ceny.

Galavečer MOTÝĽ bol prvou pozvánkou do zvolenského divadla. V 65. sezóne ponúkne svojim divákom opäť pestrú ponuku inscenácií a podujatí. Prvou premiérou jubilejnej 65. sezóny bude inscenácia NA KONCI na motívy života a diela patróna divadla – Jozefa Gregora Tajovského. Špeciálne pre DJGT hru napísala Katarína Mišíková Hitzingerová a réžiu má Kamil Žiška, ktorého zaujal lákavý Tajovského svet plný súcitu, jemnej vnímavosti, svojského humoru, sebairónie a hľadania koreňov.

CENU MOTÝĽ ZÍSKALI:

  • Najpopulárnejšia herečka 64. sezóny: Barbora Špániková
  • Najpopulárnejší herec 64. sezóny: Štefan Šafárik
  • Najpopulárnejšia inscenácia 64. sezóny: Poplach v hoteli Westminster 2  v réžii Ľubomíra Pauloviča
  • Dobrý Motýľ zákulisia (zvolený hercami DJGT):  inšpicientka Mária Koštialiková
  • Čestný Motýľ za celoživotný prínos pre DJGT: dramaturg Mikuláš Féher

Čestný Motýľ za celoživotný prínos pre DJGT: dramaturg Mikuláš Féher

Mikuláš Fehér po absolvovaní divadelnej vedy na VŠMU v roku 1966 nastúpil ako dramaturg Československej televízie Bratislava do Vysielania pre deti a mládež. Tu sa venoval rozvoju animovaného štúdia v ČST a spolupráci s Krátkym filmom Praha so štúdiom v Gottwaldove.

Od roku 1972 pôsobil ako režisér dva roky v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Do histórie sa zapísal réžiou Zeyerovej hry Radúz a Mahuliena, ktorou sa slávnostne otváral I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. Dnes je to najstarší plenérový divadelný festival na Slovensku, pričom tohto roku oslávil festival jubileum 40 rokov. Mikuláš Fehér sa stále venoval aj tvorbe pre deti – za réžiu inscenácie Dlhý, Široký a Bystrozraký získal Prémiu Literárneho fondu. Jeho animovaný film Rozprávky z peračníka zas získal víťazstvo na televíznom festivale v Turecku. Bolo preto prirodzené, že keď sa v Trnave zakladalo v roku 1974 Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým dramaturgom a režisérom. Ako režisér tiež hosťoval v divadlách v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Komárne. Od roku 1986 vykonával funkciu riaditeľa Trnavského divadla.

V roku 1996 nastúpil opäť do zvolenského Divadla J. G. Tajovského, tentoraz do funkcie šéfdramaturga. Svoju hlavnú dramaturgickú pozornosť venoval uvádzaniu pôvodnej tvorby – dramatizáciám i hrám Jána Hrušovského, Petra Glocka, Ladislava Balleka a Ondreja Šulaja, Ľubomíra Feldeka, Karola Horáka, Michala Babiaka, Jána Navrátila a ďalších. Režijne pripravil mikulášsku trilógiu Lenka a Mikuláš. Úspešné obdobie vo zvolenskom divadle zavŕšil odchodom do dôchodku v roku 2004.

Mikuláš Fehér je autorom viacerých rozhlasových, televíznych a divadelných  hier a dramatizácií. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu – ako režisér pôsobil v DISK-u Trnava, Novej Bani i Detve. Má skúsenosti aj ako metodik a člen odborných porôt. Patrí medzi hlavných spolupracovníkov Festivalu biblických a duchovných hier v Močenku. Pre Divadlo J. G. Tajovského napísal množstvo textov, napr. zhrnutie všetkých ročníkov festivalu Zámocké hry zvolenské či bulletin Celý svoj život venovali divadlu o legendárnych hercoch divadla.

Mikuláš Fehér má úprimne rád divadlo a ľudí v ňom. Šíri divadelné čaro všade tam, kde je záujem, čas a chuť. Je obetavý, dôsledný a láskavý. Chápe deti i zrelých hercov, cíti tep doby divadla. Je to osobnosť, ktorá zanechala výraznú stopu aj v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Zároveň v roku 2012 oslávil Mikuláš Fehér životné jubileum 70 rokov.

Fotografie Motýľ 2013 

TS – DJGT Zvolen.