• Po. feb 6th, 2023

Projektový deň venovaný i stolnému tenisu

iny-projekt
Foto: Ing. Miloš Masarik.

“ Byť vo svete, v Európe, na pulze nového času a pritom zostať sám sebou… “

A  niečo pre seba a svoje zdravie i vzdelanie urobiť…

Týmto mottom sa niesol projektový deň na najstaršej základnej škole na území mesta Zvolen, tzv.Trojke ZŠ na ul.P.Jilemnického, ktorá svoje brány otvorila žiakom už v septembri 1948 ako desaťročná, potom i jedenásťročná, dvanásťročná škola a i gymnázium. Zaujímavosťou vtedajšej školskej hierarchie bolo, že  malý prvák tu mohol neskôr aj zmaturovať.

Rozvoj špecifických schopností a predpokladov detí v rôznych oblastiach podporuje škola  pomocou dlhodobých programov a projektov ich realizáciou v priamom vyučovaní, vo výchovných činnostiach, kde v komplexných súhrnoch názorov, poznatkov, skúseností a postojov sa mimo  kultúry, vedy, filozofie, realizujú žiaci i v oblasti športu. Škola známa usporiadaním turnaja pod menom a i aktívnou účasťou paraolympijského  víťaza z Londýna 2012 Jána Riapoša, usporiadala stolnotenisový turnaj žiakov pod vedením Mgr. Ľubomíra Jančíka a okrem odohraných zápasov v kategórii chlapcov i dievčat skupinovým systémom sa účastníci zapojili do teoretického projektu o stolnom tenise s tematikou histórie Slovenského i Zvolenského stolného tenisu a s polemikou o pravidlách a organizačnom i finančnom zabezpečení turnajov a súťaží v stolnom tenise. Víťazi dostali iba symbolické „sladké“ ceny a po turnaji ešte pokračovali v hre. A že športu fandia a neobsedia svedčí i to, že potom vymenili stolnotenisové rakety za florbalové hokejky a ešte aktívne využili čas  pred  prázdninami. V kategórii chlapcov dominoval Marián Thonhauser a   v kategórii dievčat prvenstvo obhájila Margaréta Magulová obaja bez jedinej prehry.

Výsledky:

Žiaci:

  1. Marián Thonhauser
  2. Kristián Kucharka
  3. Michal Hanes

Žiačky:

  1. Margaréta Magulová
  2. Erika Horniaková
  3. Sofia Uhnáková

Mgr. Ľubomír Jančík, pedagóg, telocvikár, triedny učiteľ a propagátor športu sa k projektu stavia kladne: „Aj takto je treba robiť športové podujatie, aby deti pochopili, aké sú požiadavky a potreby pre  usporiadanie a organizáciu takéhoto športového podujatia. Takže sami žiaci si organizujú stolnotenisový turnaj, sami si urobia nielen finančný rozpočet, zorganizujú si turnaj po všetkých stránkach vrátane rozpisu zápasov a aktívne sa ho zúčastnia. Tomuto predchádza výroba projektov každého žiaka o stolnom tenise, jeho histórii, pravidlách i so zameraním i  na Zvolenský stolný tenis. Tento rok sme sa zamerali na finančnú gramotnosť žiakov, aby sme im v praxi ozrejmili čo usporiadanie turnaja vlastne zahŕňa. Úroveň turnaja sa zvyšuje a to sme mohli konštatovať hlavne v kategórii chlapcov. Víťaz reprezentuje nielen školu v regionálnych súťažiach. Ôsmaci sa projektu zhostili s veľmi aktívnym prístupom.“

Fotografie

Článok a foto: Ing. Miloš Masarik.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri