• Ut. máj 30th, 2023

V meste sa bude konať Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia

Park ušľachtilých duši. Foto: IMG_1979

Zvolen mal pred II. svetovou vojnou zhruba 8 000 obyvateľov, z toho asi 10 % Židov. Aj tí, ktorí prežili holokaust, postupne emigrovali do zahraničia. Vo Zvolene tak neostal z pôvodného židovského obyvateľstva takmer nikto.

Ostávajú len mená na tabuliach…

Tak ako za ostatné roky tak aj tento sa vo štvrtok 6.9.2018 na židovskom cintoríne vo Zvolene bude konať „Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia“.

Spomienkové podujatie organizujú Zvolenčania (Jozef Klement) s podporou Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici či Múzeom SNP.

Začiatok podujatia je o 10.00 hod. na židovskom cintoríne a následne potom pokračuje ďalším programom (vid rozpis programu)

  • 10.00 Čítanie mien deportovaných židovských obyvateľov – židovský cintorín
  • 10.45 Odhalenie pamätných tabúľ mien židovských záchrancov na „Múre cti“ v parku „Spravodlivých medzi národmi“
  • 11.45 Konferencia o holokauste na Slovensku – prof. Nižňanský, Mgr. Lônčiková, PhDr. Mičev Technická univerzita vo Zvolene
  • 12.30 Premietanie životopisného filmu o prof. Traubnerovi
  • 12.45 Diskusia k filmu

Článok a foto: IMG_1979