• Ut. jún 6th, 2023

Na spomienkovom dni holokaustu boli na Múre cti odhalené nové mená

Zapálenie sviečky. Foto: IMG_1979

Vo štvrtok 6.9.2018 sa v priestore židovského cintorína vo Zvolene konal „Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia“, ktorého sa v tento deň zúčastnilo veľké množstvo ľudí nielen z kultúrneho a spoločenského života, ale veľké zastúpenie tu mali aj študenti niekoľkých škôl vo Zvolene.

Tak, ako minulý rok, aj teraz prišiel veľvyslanec štátu Izrael J.E. Zvi Aviner Vapni.

Toto spomienkové podujatie zorganizovali Zvolenčania (Jozef Klement a ďalší) s podporou Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici a Múzeom SNP.

V emotívnom úvodnom slove Jozef Klement spomenul nielen pochod členov Hlinkovej gardy. Po predstavení vzácnych hostí mesta a cirkvi už tradične požiadal prítomných, aby prečítali mená zabitých Židov a každý, kto prečítal mená napísané na svojom zozname zapálil sviečku z niekoľkých, v rade položených sviečok a na náhrobník položil kamienok.

Po tomto prvom akte sa všetci prítomní presunuli pred cintorín do Parku ušľachtilých duší, kde pokračovala ďalšia časť programu.

Tu taktiež patril úvod pánovi Klementovi a prihovoril sa aj veľvyslanec štátu Izrael J.E. Zvi Aviner Vapni a aj prof. Traubner. Následne boli čítané ďalšie mená a na Múre cti pribudli ďalšie tri mená, ktoré tu boli slávnostne odhalené.

Na Múre cti sa nachádzajú mená „Spravodlivých medzi národmi“, teda ľudí, ktorí Židov počas vojny pomáhali zachrániť (s myšlienkou prišla manželka Jozefa Klementa Eva Klementová a je ich tu 586 mien).

Po tejto prvej časti sa následne o cca 30 minút neskôr začal v aule TU Zvolen program, ktorý pozostával z konferencie o holokauste na Slovensku v podaní prof. Nižňanského, Mgr. Lônčikovej a PhDr. Mičeva. Následne sa premietal životopisný film o prof. Traubnerovi a na záver ešte prebehla diskusia k filmu.

Fotografie – smútočná tryzna 2018

Článok, foto a video: IMG_1979