• Št. mar 30th, 2023

Svet bábok divadlom nekončí

ByIMG_1979

feb 2, 2019
Spoločná fotografia na záver podujatia. Foto: Archív Thalia Teatro

Divadlo Thalia Teatro sa v rámci podujatí pod názvom Bábka ako element vo vzdelávaní zameriava na presah bábkohry do iných, nedivadelných, spoločenských sfér. V dňoch 23. a 24. januára Thalia Teatro zorganizovalo na Starej radnici posledný z radov odborných workshopov, v ktorých sa ozrejmujú presahy bábkového divadla a bábky ako takej do sfér pedagogiky, knihovníctva, múzejníctva.

Workshopu sa zúčastnili súčasní i budúci odborníci, ktorí s bábkou už teraz do istej miery pracujú, alebo ju práve vďaka inšpiráciám z workshopu do svojej praxe zakomponujú. Otvorenosť účastníkov voči novým veciam, novým metódam je v tomto smere stále prioritou. Vyzdvihuje ju aj lektorka Monika Necpálová. Zároveň oceňuje snahu účastníkov o spoločnú komunikáciu a vzájomnú spoluprácu počas workshopu. Na dvojdňových celodenných workshopoch totiž niet miesto pre silný individualizmus. Naopak popri technike vodenia bábok, rozvíjajú sa v diskusiách nápady na využitie bábky v rôznych spoločenských sférach.

Workshopy Bábka ako element vo vzdelávaní sa uskutočnili aj v Žiline a Banskej Bystrici. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, ktorý podujatia podporil z verejných zdrojov. Spoluorganizátorom podujatia vo Zvolene bolo Mesto Zvolen. Veríme, že aj v budúcnosti bude Thalia Teatro prinášať zaujímavé podujatia pre svojich priaznivcov i širokú verejnosť. O aktivitách divadla sa viac môžete dozvedieť na facebookovej stránke @ Thalia Teatro.

Fotografie – Bábka ako element vo vzdelávaní

 

Text: Thalia Teatro Foto: Archív Thalia Teatro