• Pi. sep 29th, 2023

Kraj ocenil 43 učiteľov a učiteliek za ich celoživotnú prácu

Autor IMG_1979

sep 11, 2019
Príjemnú a nostalgickú atmosféru podujatia kultúrne obohatili študenti a študentky banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Bellu. Foto: zdroj TS

TS: Banskobystrický kraj v zastúpení podpredsedu Ondreja Luntera v priebehu 2 dní ocenil prácu 43 pedagogických zamestnancov a zamestnankýň. Slávnostné stretnutia pri príležitosti ich odchodu do dôchodku sa konali vo štvrtok 5. septembra v Banskej Bystrici a v piatok 6. septembra v Lučenci.

Ďakovného stretnutia sa zúčastnili učitelia stredných škôl a gymnázií, majstri odborných predmetov, či vychovávatelia v školských internátoch z celého kraja aj v sprievode riaditeľov a riaditeliek. Väčšina zúčastnených pôsobila v školstve dlhé roky, čím si zaslúžili poďakovanie a uznanie za ich celoživotný prínos v práci s mládežou.

Podpredseda Ondrej Lunter vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť toto povolania, ktoré sa sa v mnohých prípadoch stáva poslaním: „Som presvedčený, že práve Vy ste nenahraditeľnou silou vo formovaní mládeže. Pre školopovinnú mládež ste boli po rodičoch najdôležitejšou výchovnou autoritou a morálnym majákom, a to o to viac, keď ste dokázali intuitívne identifikovať potreby svojich žiakov a žiačok, vypočuť a poskytnúť im emočné útočisko, poradiť, či navigovať ich v dnešnom mätúcom svete.“

Povolanie pedagóga je jedno z najnáročnejších a často podceňovaných. „Od neho závisí hodnotové nastavenie ľudí, ktorí o pár rokov budú tvoriť základ tejto spoločnosti. Dlhé roky ide o jedno z najviac nedocenených, čo sa s ľútosťou odráža na finančnom ohodnotení. O to viac Vás obdivujem za to, že väčšina z Vás aj navzdory prekážkam so skalnou pravidelnosťou presahovala už beztak náročný rozsah povinností. A to z vlastnej iniciatívy“ pokračoval v príhovore Ondrej Lunter.

Na podujatí hostí privítal okrem podpredsedu Ondreja Luntera aj krajský riaditeľ odboru školstva, Miroslav Martiš. Okrem slov vďaky za ich celoživotný prínos im poprial, aby ich počas nasledujúcich rokov tešili stretnutia s ich študentami a pripomínali im, akú dôležitú úlohu v ich životoch mali.

Samotné oceňovanie bolo doplnené o krátke medajlóny s charakteristikou a úspechmi ich celoživotnej práce. Príjemnú a nostalgickú atmosféru podujatia kultúrne obohatili študenti a študentky banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Bellu spevom, hrou na klavíri a akordeóne, pričom udalosť doplnili symbolickou piesňou Náš učiteľ, či známou Piesňou o rodnej zemi.

Na záver podpredseda ocenených vyzval, aby ich oficiálny koniec profesijného života neodradil od snahy pričiniť sa o usmerňovanie budúcnosti našej spoločnosti. „Bol by som veľmi nerád, ak by ste nadobudli pocit, že Vaše skúsenosti a názory nie sú viac potrebné, že o ne nie je záujem. Pretože to tak rozhodne nie je. Buďte, prosím, naďalej, ušami a očami Vašich synov a dcér a aj nás, ktorým bola zverená správa tohto kúska zeme.“

Mnohé školy Banskobystrického samosprávneho kraja sa pravidelne objavujú v popredí rebríčku stredných škôl. Kraj má preto ambíciu udalosť v podobnom duchu organizovať pravidelne a poďakovať sa tak ľuďom, ktorí sa aktívne zaslúžili o vzdelanosť a rozvoj všestrannosti mladých ľudí v kraji.

Fotogaléria

 TS: Ing. Veronika Klesniaková – asistentka podpredsedu BBSK. Foto: zdroj TS