• Pi. sep 29th, 2023

7 krajín z Európy sa zúčastní 8.ročníka – Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku vo Zvolene

Autor IMG_1979

sep 11, 2019 ,
Foto: ilu. Foto: zdroj TS

TS: Už 8.ročník Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku sa uskutoční na pôde Technickej univerzity vo Zvolene od 11. do 14. septembra 2019.

Viac ako 140 študentov UTV príde z Poľska, Turecka, Ukrajiny, Rumunska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Súťažiť budú v streľbe zo vzduchovej pušky, stolnom tenise, lukostreľbe, bowlingu, šachu. Máme pripravené aj ďalšie športové disciplíny, ktoré budú orientované na „Najvšestrannejšieho olympionika“. Obohatením športových aktivít bude aj splav rieky Hron.

„Sme veľmi radi, že okrem stabilných partnerov môžeme privítať aj novú univerzitu tretieho veku z maďarského mesta Pécs. Krásna myšlienka vytvorenia jednej spoločnej medzinárodnej aktivity pre seniorov – študentov sa ujala a okrem možnosti na Slovensku sa športovej a kultúrnej aktivity chopili aj kolegovia z poľského mesta Lubsko a ukrajinského mesta Lutsk. Vďaka medzinárodnej spolupráci majú študenti UTV Zvolen možnosť pravidelne navštevovať aj iné mestá v stredoeurópskom priestore“. – uviedol Erik Selecký, vedúci Univerzity tretieho veku vo Zvolene.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli na organizáciu tejto aktivity – vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene, mestu Zvolen, BBSK, ale aj iným sponzorom a prispievateľom. Netreba zabudnúť ani na našich seniorov – dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú v organizácii, či už ako sprievodcovia jednotlivých krajín – kde si precvičia svoje jazykové schopnosti, alebo aj ako rozhodcovia, zapisovatelia pri športových disciplínach. Musíme si uvedomiť, že starší občania nemajú dostatok financií na cestovanie a aj vďaka grantom a sponzorom nemusia platiť celé sumy za organizáciu podujatia. Veľmi som rád, že vo Zvolene organizujeme medzinárodnú akciu pre študentov – seniorov, ktorá je svojim zameraním jedinečná v Európe“.

TS: Erik Selecký – vedúci UTV Zvolen. Foto: UTV Zvolen