• Ne. dec 3rd, 2023

Primátorka udelila ceny významným osobnostiam a krstila sa aj kniha

Barbora Resutíková krstí knihu. Foto: IMG_1979

Streda 18.12.2019 bola v meste Zvolen aj v znamení stretnutia primátorky Lenky Balkovičovej s podnikateľmi. Toto stretnutie bolo spojené nielen s odovzdávaním Cien primátorky za rok 2019, ale aj s krstom knihy.

Stretnutie primátorky s podnikateľmi sa už tradične konalo posledný týždeň pred vianočnými sviatkami. Zúčastnilo sa ho nielen vedenie mesta, ale aj Zvolenčania, ktorí svojou prácou každodenne mesto obohacujú svojim prínosom.

Moderátorom podujatia bol dobre známy Richard Sanitra a kultúrny program patril jubilantom, respektíve oslávencom, ktorí tento rok oslávili svoje sté výročie. V úvode vystúpili študenti ZUŠ Zvolen z Nádvornej 10 a k záveru aj študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra.

Zhodnotenie roka 2019 a vízie do nasledujúceho roka 2020.

V samotnom úvode po kultúrnej vložke sa k slovu dostala primátorka mesta, ktorá zhrnula, čo sa tento rok pozitívne, ale aj negatívne udialo v našom meste a bolo to vidieť aj na prezentácii. Zároveň v druhej časti predstavila to, čo môžeme očakávať v budúcom roku 2020.

Krst knihy – Farby mesta

Autorom fotografickej knihy je fotograf Pavol Albert, texty pripravil spisovateľ a scenárista Ondrej Kalamár. Avšak na 50. strane tejto knihy sa nachádza fotografia pod názvom Oddychové miesto, od víťazky fotografickej súťaže mesta Zvolen. Autorkou je Barbora Resutíková, ktorá sa samotného krstu zúčastnila. Knihu pokrstila primátorka mesta Lenka Balkovičová, Ondrej Kalamár a Barbora Resutíková.

Cena primátorky

Cenu primátorky získali Zvolenčania, ktorí sa vyznamenali pozitívnou propagáciou mesta, literárnym prínosom, športovými výkonmi alebo excelentnou prácou s mládežou a komunitami.

Cenu si z rúk primátorky prevzalo päť ocenených. Pavlína Cicková za celoživotnú pedagogickú prácu a starostlivosť o deti z rómskych komunít, firma Continental (Milan Škarvada) za prezentáciu mesta doma i v zahraničí, spisovateľka Alexandra Pavelková za rozvíjanie literárnej tvorby i prácu s mladými autormi.

Ocenený bol aj Jozef Bily, spisovateľ, geniálny aforista a zároveň bývalý riaditeľ zvolenského gymnázia. A na záver si cenu prevzal rodený Zvolenčan a vynikajúci tenista Filip Polášek za svoje športové výkony a za úspešnú reprezentáciu nielen nášho mesta, ale aj celého Slovenska.

Nech sa páči pár fotografií a videá.

Článok a foto a video: IMG_1979