• Ut. dec 6th, 2022

KONEKT oslávil svoje prvé narodeniny

ByIMG_1979

feb 1, 2020
Slávnostné sfukovanie sviečok na narodeninovej torte. Foto: zdroj TS

TS: Vo štvrtok 30.1. 2020 Konekt – poradenské centrum pre mladých oslávilo svoje prvé narodeniny. Na jeho adrese v Dome služieb na 3. poschodí sa zišli všetci, ktorí boli zvedaví na hodnotenie prvého roku i na predstavenie plánov do budúcna. Prišli podporovatelia, mladí ľudia, partneri aj zástupcovia mesta. Priateľskú atmosféru stretnutia podčiarkovali príhovory pozvaných hostí. Okrem narodeninových želaní pre Konekt hovorili o spoločnej vízii utvárať Zvolen ako mesto, v ktorom sa deti a mladí ľudia cítia vítaní a dostávajú podporu pre svoj plnohodnotný rozvoj.

Primátorka Lenka Balkovičová sa pred rokom stala krstnou mamou Konektu a aj tento rok prišla, aby vyjadrila uznanie a povzbudenie všetkým, ktorí sa usilujú o to, aby Konekt vo Zvolene fungoval. Mesto Zvolen Konekt podporuje prostredníctvom poskytnutia bezplatného nájmu priestorov. Poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný vo svojom príhovore pripomenul, že treba pozorne načúvať mladým ľuďom, pretože sú „našou prítomnosťou a budúcnosťou.“ Dievčatá Nina, Denisa a Karolína z environmentálnej iniciatívy „Očami prírody“ poďakovali Konektu za to, že im poskytuje priestory pre ich aktivity. Zorganizovali tu svoju prvú prednášku o odpadoch, alebo tiež vianočný výmenný swap oblečenia, na ktorých propagovali myšlienku potreby spojenia v záujme ochrany prírody. Dodali, že ich facebookový profil aktuálne sleduje viac ako 3 000 podporovateľov a do ich pravidelných akcií čistenia Zvolena a okolitej prírody sa zapájajú mladí aj starší.

Konekt nás spája

Poslankyňa Martina Mészáros Bariaková vyjadrila všetkým ľuďom aktívnym v Konekte uznanie myšlienkou, že to, čo sa vo Zvolene podarilo vytvoriť, je jedinečné. Zdôraznila, že výsledok sa podaril aj vďaka tomu, že Konekt bol plodom trojročného stretávania sa a spoločnej práce organizácií z rôznych sektorov a zároveň inšpirácií zo študijných ciest do Fínska, ktoré priniesol projekt „Záruky pre mladých ľudí“. Konekt vznikol ešte počas tohto projektu. Po skončení projektu sa pre jeho ďalšie udržanie rozhodla skupina založiť lokálne občianske združenie a hľadať možnosti jeho dlhodobého prežitia. Tieto hľadajú doteraz, množstvo práce sa však v Konekte darí zabezpečovať dobrovoľnícky a tiež prostredníctvom spolupráce a prirodzenej pracovnej náplne rôznych organizácií, ktoré tu tvoria program. O otváranie a koordinovanie programu sa starajú traja koordinátori. Mladí koordinátori Ali Trnková a Martin Tóčik prítomným priblížili, že počas roka 2019 sa v Konekte uskutočnilo 102 rôznych podujatí s celkovou návštevnosťou 1 300 ľudí. V jeho neformálnych priestoroch majú priestor stretávať sa mladí ľudia pri organizovaných aj neorganizovaných aktivitách. Môžu si prísť po informáciu alebo inšpiráciu v oblasti vzdelávania, zamestnania a tiež po radu alebo konzultáciu v prípade, že riešia nejakú neľahkú situáciu či problém. Priestory Konektu slúžia okrem mladých ľudí aj pracovníkom a odborníkom s mladými ľuďmi z rôznych pracovných oblastí pre stretávanie alebo vzdelávacie aktivity.

Prvé centrum kariérového poradenstva v kraji

Podporu Konektu poskytuje aj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa vďaka dobre rozbehnutej sieti spolupráce rozhodla vybudovať v Konekte pilotné miesto pre svoj projekt „Regionálne centrá kariérového poradenstva“. Prvé vznikne vo Zvolene v najbližších mesiacoch, postupne by sa mali otvoriť centrá v každom okresnom meste Banskobystrického kraja.

Plán práce s deťmi a mladými ľuďmi, ktorý vychádza z ich potrieb

Už viackrát spomínaná spolupráca rôznych organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi bola tiež motorom spoločného odhodlania utvoriť pre Mesto Zvolen strategický dokument: „Strategický plán práce s deťmi a mládežou v meste Zvolen 2020-2030“. Expertnú časť plánu tvorí metodika vyvinutá Nadáciou pre deti Slovenska (NDS), ktorá vychádza zo zisťovania negatívnych javov alebo prejavov, za ktorými sú nenaplnené potreby detí a mladých ľudí. Podkladom boli zistenia z prieskumu NDS a Združenia Slatinka, ktoré realizovali prostredníctvom rozhovorov s deťmi, mladými a lokálnymi autoritami vo Zvolene počas roku 2019. Strategický plán navrhuje aktivity v rôznych oblastiach života v meste, ktoré smerujú k napĺňaniu potrieb detí a mladých ľudí a tým pádom k zmierňovaniu negatívnych javov. Tento dokument vznikol s aktívnou podporou a záštitou, Zuzany Almáši Koreňovej, vedúcej odboru školstva Mestského úradu. Koncepcia bola na podujatí symbolicky odovzdaná do rúk primátorky mesta, v najbližšom čase bude prechádzať procesom schvaľovania na odborných komisiách a na záver v Mestskom zastupiteľstve.

„ Návštevnosť Konektu a to, že sme sa tu aj dnes toľkí stretli, ukazujú, koľkým ľuďom vo Zvolene záleží na podpore detí a mladých ľudí“, uzavrela na konci podujatia jedna z iniciátoriek a koordinátorka Konektu Ela Klementová.

Fotogaléria: Konekt narodeniny 2020

TS: Ela Klementová. Foto: zdroj TS