• Po. feb 6th, 2023

Karanténne centrá bude kraj otvárať postupne, donáška potravín začne fungovať do stredy

ByIMG_1979

mar 24, 2020 ,
Foto: ilustračné.

TS: Šesť bodov krízového plánu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý má pomôcť ľuďom zostať v bezpečí, posilniť kapacity zdravotníctva na zvládanie krízy a zabrániť masívnemu šíreniu nového koronavírusu, dostalo konkrétnu podobu.

„V databáze dobrovoľníkov máme do tejto chvíle zaregistrovaných viac ako 150 ľudí. Ďalších 18 sa prihlásilo na špecifické pozície kuchárov pre zariadenia sociálnych služieb, dvanásť ďalších prešlo prísnym výberom ako vhodní kandidáti na stráženie detí pracovníkov prvého kontaktu,“ hovorí Zuzana Lafférsová, ktorá má projekt dobrovoľníkov na starosti.

Vybraní dobrovoľníci nesmú mať pozitívnu cestovateľskú anamnézu, zdravotné problémy ani príliš vysoký vek, aby sami nepatrili medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Pre ich prácu im BBSK zabezpečí všetky potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky.

„Rozbehlo sa už aj prepájanie dobrovoľníkov na stráženie detí a rodičov „v prvej línii“. Zatiaľ máme dve požiadavky na stráženie od zamestnancov zariadení sociálnych služieb a jednu od zdravotnej sestry z nemocnice,“ doplnila Zuzana Lafférsová.

Požiadavky rodičov kraj zatiaľ zbiera cez riaditeľov zariadení sociálnych služieb a nemocníc v miestach, odkiaľ pochádzajú prihlásení dobrovoľníci. Keď bude dobrovoľníkov viac, ponuku kraj rozšíri aj pre rodičov – záchranárov, hasičov, policajtov či lekárnikov.

Postaraj sa o starkých

V uplynulom týždni spustil BBSK cez sociálne siete iniciatívu pod názvom Postaraj sa o starkých, ktorú zdieľalo len z facebookovej stránky kraja viac ako 160 ľudí. Tá smerovala práve k náboru dobrovoľníkov, na ktorých stojí systém zabezpečenia nákupov pre seniorov a najohrozenejšie skupiny obyvateľstva.

„Tento projekt je tesne pred spustením, call centrum, kde na bezplatné telefónne číslo zavolajú seniori a nahlásia svoju objednávku potravín, začne fungovať najneskôr v stredu. Prvé objednávky by mali byť doručené vo štvrtok,“ povedala Zuzana Lafférsová.

Tento týždeň bude call centrum fungovať ešte v testovacom režime a službu nákupov zabezpečovať len pre ľudí z okresov Banská Bystrica a Brezno.

„Potrebujeme zistiť, aké kapacity dobrovoľníkov budeme potrebovať, ako dlho trvá prijatie jednej objednávky a jej pripravenie v obchode, aké sú kapacity vozidiel na rozvoz a či korektne fungujú všetky prepojené systémy. Ak bude všetko v poriadku, rozšírime službu neodkladne na celý kraj,“ doplnila Zuzana Lafférsová.

Karanténne centrá otvoria postupne

Priestory štyroch internátov, ktoré BBSK na pokyn Ústredného krízového štábu vytypoval ako priestory pre karanténne centrá, sú v tejto chvíli pripravené, čaká ich už len dezinfekcia.

„V prípade, že o prevádzku karanténnych centier sa bude starať štát, sme schopní mu prvé karanténne centrum v Lučenci odovzdať už túto stredu. Stále však pracujeme na tom, aby sme vedeli prevádzku zabezpečiť aj vo vlastnej réžii. Momentálne prebieha materiálovo-technické dovybavenie internátov a nastavovanie prevádzkových poriadkov pre všetky štyri budúce karanténne centrá,“ povedala Janka Pálková, ktorá sa príprave karanténnych centier venuje.

Kraj bude hľadať do karanténnych centier aj pomocný personál, na časť prác opäť využije dobrovoľníkov. Centrá sa budú otvárať postupne, v poradí Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica a Banská Štiavnica.

Konkrétny termín ich otvorenia bude závisieť na odozve štátu i na postupnom napĺňaní jednotlivých kapacít.

„Stále platí aj naša ponuka na vytypovanie a prípravu vhodných priestorov pre rozšírenie izolačných miestností nemocníc. Zatiaľ na ňu odozvu od štátu nemáme, poverili sme však krajského lekára BBSK aby oslovil riaditeľov nemocníc a spolu s nimi nadefinoval požiadavky na takéto priestory,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter s tým, že list s touto otázkou dnes odišiel na Ústredný krízový štáb SR a tiež novým ministrom vnútra a zdravotníctva.

BBSK objednal tisícky ochranných prostriedkov

Nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov rieši Banskobystrický samosprávny kraj aj po vlastnej línii. Aktívne zháňa a kontaktuje dodávateľov po celom svete ako aj firmy a sociálne podniky v kraji.

„V tejto chvíli máme objednaných 30-tisíc textilných rúšok, viac ako 10-tisíc párov ochranných rukavíc pre opatrovateľky a dobrovoľníkov, jednu tonu dezinfekčných gélov na ruky a 700 respirátorov FFP3. Väčšina týchto ochranných prostriedkov by nám mala byť dodaná v priebehu tohto týždňa, a okamžite prístupná k distribúcii“ povedal Ján Michalský, ktorý za Úrad BBSK koordinuje zabezpečovanie ochranných prostriedkov.

Kraj tiež zabezpečil časť potrebných ochranných štítov a okuliarov, získať sa pokúša tiež sterilné rukavice pre lekárov, jednorazové chemické overaly, ďalšie respirátory FFP2 a FFP3 či vrecia na biologický odpad.

Čo je krízový plán BBSK?

Krízový plán predstavil BBSK začiatkom uplynulého týždňa a na jednotlivých projektoch odvtedy intenzívne pracujú zamestnanci Úradu a Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Ďakujem všetkým, ktorí s nasadením pracujú na tom, aby sa nám všetky body krízového plánu podarilo naplniť a ochrániť tak našich obyvateľov. V situácii ako je táto sa naša spoločnosť doposiaľ nenachádzala. Vyžaduje si rýchle rozhodovanie, koordinovaný postup, disciplínu a vzájomnú spoluprácu,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Ten zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí doposiaľ na výzvu BBSK zareagovali a rovnako podnikateľom, ktorí s krajom v čase krízy spolupracujú na zabezpečení ochranných prostriedkov.

TS: Lenka Štepáneková vedúca oddelenia komunikácie BBSK