• Pi. jún 2nd, 2023

Zámok bez zámkov poodhalí v útrobách ukryté umenie

ByIMG_1979

sep 9, 2020
Zámok bez zámkov.

TS: Septembrovú edíciu tradičného podujatia Zámok bez zámkov venujeme bohatým zbierkam umenia SNG ukrytým v útrobách Zvolenského zámku.

Celkom netradične vám sprístupníme depozitáre SNG a za prísnych bezpečnostných opatrení vám ukážeme, ako umenie odpočíva. Nadviažeme na začatý prednáškový cyklus venovaný umeniu jednotlivých dekád dvadsiateho storočia. S detskými návštevníkmi si vyskúšame vybrané grafické techniky a v posledný deň podujatia vám opäť umožníme expozície SNG navštíviť bezplatne.

„Zámok bez zámkov“ – 23. – 27. september 2020 │ Zvolenský zámok

23. september 2020 │ 10.00, 15.00, 17.00

Kde umenie odpočíva… prechádzka vybranými časťami depozitárov galérie | vstupné: deti do 15 rokov: 2€, dospelí: 4€ Program vhodný od 12+

  • Výnimočne vás prevedieme vybranými časťami bežne neprístupných priestorov depozitárov Slovenskej národnej galérie a za prísnych bezpečnostných opatrení vám ukážeme, ako umenie, ktoré práve nie je súčasťou výstavy, odpočíva. Podmienkou je povinná rezervácia na vybraný čas na adrese lektori.zvolen@sng.sk alebo 045/24 53 001. Súčasťou rezervácie je poskytnutie osobných údajov na bezpečnostné zabezpečenie vstupu.

Kapacita na jeden vstup je obmedzená na 10 ľudí.

24. september 2020 │ 18.00 20-te roky.

Škola umeleckých remesiel v Bratislave, štart nového typu umeleckého vzdelávania (1928 – 1939) prednáška z cyklu 20~20 Slovenský príbeh umenia │ vstupné: 2,70€

  • Prvá verejná škola zameraná na umelecké vzdelávanie vznikla v roku 1928, na 10-te výročie založenia Československej republiky. Svojich prvých žiakov vyučovala vo večerných výtvarných kurzoch, neskôr v riadnom učebnom procese. Jej úlohou nebolo vychovávať umelcov, ale kultivovať remeselníkov a návrhárov pre výrobu. Používala progresívne metódy výučby a v našom prostredí znamenala prepojenie s aktuálnym dianím v európskom umení. Kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Vladimíra Büngerová nám predstaví osobnosti školy, zakladateľov, profesorov aj úspešných absolventov.

25. september 2020 │ 15.00, 17.00

Kde umenie odpočíva… prechádzka vybranými časťami depozitárov galérie | vstupné: deti do 15 rokov: 2€, dospelí: 4€

Program vhodný od 12+

  • Výnimočne vás prevedieme vybranými časťami bežne neprístupných priestorov depozitárov Slovenskej národnej galérie a za prísnych bezpečnostných opatrení vám ukážeme, ako umenie, ktoré práve nie je súčasťou výstavy, odpočíva. Podmienkou je povinná rezervácia na vybraný čas na adrese lektori.zvolen@sng.sk alebo 045/24 53 001. Súčasťou rezervácie je poskytnutie osobných údajov na bezpečnostné zabezpečenie vstupu.

Kapacita na jeden vstup je obmedzená na 10 ľudí.

26. september 2020 │ 10.00

Grafické poklady z depozitára tradičné sobotné podujatie pre rodiny s deťmi 6+ │ vstupné: 2 €/dieťa

  • V depozitároch galérie sa ukrýva veľa zaujímavých diel, ktoré nie sú vystavené, no čakajú na svoju príležitosť. Vybrali sme pre vás vzácne grafiky z obdobia 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia, ktoré budú inšpiráciou pre našu tvorivú dielňu. Vyskúšame si techniku tlače z hĺbky – suchú ihlu a spoznáme možnosti, výhody i obmedzenia grafického umenia.

Maximálna kapacita je 20 detí.

27. september 2020 │ 10.00 – 17.30

Zvolenský zámok pre všetkých – vstupné: voľné

V posledný deň podujatia Zámok bez zámkov Vám opäť sprístupníme naše expozície bezplatne.

TS: Mgr.art. Stanislava Kočišová – programový pracovník