• Ut. feb 7th, 2023

Na citlivé témy s detskou gynekologičkou MUDr. Ľubicou Olajcovou

Ľubica Olajcová. Foto: zdroj TS

TS: O predčasnej puberte, ale aj raritných či bežných ochoreniach, ktorým treba venovať pozornosť

Nemocnica AGEL Zvolen má ako jedna z mála nemocníc svojho odborníka v oblasti detskej gynekológie. Sympatická, milá a empatická MUDr. Ľubica Olajcová pracuje vo zvolenskej nemocnici od roku 2004 a viac ako 15 rokov sa venuje detskej gynekológii. Teda medicínskej oblasti, v ktorej je atestovaných a praktizujúcich lekárov ako šafranu. Nie je sa čo čudovať. Ako sama MUDr. Olajcová hovorí: „Vyšetriť dieťa gynekologicky je oveľa zdĺhavejšie a zložitejšie ako dospelú pacientku.“

Vyšetrenie aj tak začína s rodičom. Najskôr sa musí skúsená lekárka veľa dozvedieť práve od neho. Až potom pristupuje k dialógu s dieťaťom a následnej príprave na vyšetrenie. „Vo výnimočných prípadoch sa stane, že dieťa ani nevyšetrím a musíme vyšetrenie opakovať v celkovej anestéze,“ uviedla príkoria, ktoré stretávajú detskú gynekologičku v ambulancii. „Musíme vedieť typovo odhadnúť dieťa, poprosiť ho o pomoc. Najzložitejšie je to medzi tretím a ôsmim rokom života. Vtedy si už veľa vecí dieťa uvedomuje,“ sumarizuje doktorka Olajcová, ktorá ročne vyšetrí približne 1000 detských pacientov.

Cesta k detskej gynekológii bola pre doktorku Olajcovú viac ako kľukatá, a napriek veľkému záujmu sa venovať tomuto medicínskemu odboru, okolnosti neboli vždy žičlivé. Prvýkrát vyšetrila detského pacienta ešte v nemocnici v Novej Bani. „Bolo to štvorročné dievčatko a bol to pre mňa taký impulz viac sa naučiť, vedieť liečiť aj detského pacienta,“ spomína na svoje začiatky doktorka Olajcová. Chcieť však nestačilo: „Nemala som supervízora, chodila som na kongresy, vzdelávala sa sama.“ Prelomovým mal byť rok 2011, kedy mala byť doktorka Olajcová atestovaná v detskej gynekológii. Dovtedy bola totiž v tejto oblasti stále len lekárom v príprave. Napriek získaným vedomostiam a skúsenostiam ju však stále nemal kto vyskúšať, potrebná akreditácia tomuto študijnému odboru stále chýbala. Prešlo dlhých šesť rokov, kým sa to podarilo a v roku 2017 bola doktorka Olajcová medzi prvými, ktorí boli v detskej gynekológii atestovaní. „Úprimne však môžem povedať, že som už začínala byť skeptická. Veľa som obetovala štúdiu a prešlo už veľa času,“ rekapituluje spätne tŕnistú cestu MUDr. Ľubica Olajcová. Jej vytrvalosť sa však vyplatila a dodnes pomohla a pomáha s liečbou mnohým detským pacientom. Rokmi vidí, ako sa detský pacient mení, vyvíjajú a menia sa aj ochorenia.

U detí je pomerne častý výskyt zápalových ochorení. Zaujímavosťou však je, že u detí medzi 10. až 15. rokom života sa zvýšil počet zápalov prsníka a zvýšil sa aj počet detí, u ktorých nastupuje predčasná puberta. Tá sa samozrejme prejavuje telesnými zmenami súvisiacimi s dospievaním: „V takomto prípade sa začína analýzou od pediatra a endokrinológa. Tento stav musíme liečiť a predčasnú pubertu zastaviť. V niektorých prípadoch nastanú tieto zmeny u dieťaťa tým, že u nich objavíme cysty či nádorové ochorenia.“ Podľa slov odborníčky v detskej gynekológii je však zhubný nádor v oblasti genitálií u detského pacienta raritný. K detskej gynekologičke prichádzajú samozrejme aj deti v pubertálnom veku s poruchami menštruačného cyklu. Niektoré mladistvé vo veku 15 až 17 rokov ako tehotné, výnimkou neboli ani 13-ročné dievčatá. „Väčšinou sa k nám dostanú už v takom štádiu tehotenstva, že dieťa vynosia a porodia,“ sumarizuje za svoje pôsobenie štyri takéto pôrody MUDr.

Olajcová, ktorá pri maloletých pacientkách musí spolupracovať aj s políciou. Zároveň dodáva, že tento stav súvisí s tým, že nezriedka nastupuje sexuálne aktívny život už u 12-ročných dievčat. Všetko však podľa nej závisí od toho, kde a v akých rodinných a sociálnych pomeroch dieťa vyrastá. Každé dieťa, každý pacient je podľa jej slov iný, jedinečný a nedá sa s nikým porovnávať. Zložitým obdobím je pre dievčatá pubertálny vek okolo 15-ho roku života, kedy veľmi vnímajú svoj vzhľad. „Veľký úbytok váhy a s tým súvisiace problémy, ako je anorexia či bulímia, môžu v tomto veku natrvalo zmeniť plodnosť dievčaťa a neskôr ženy,“ dodala na záver MUDr. Ľubica Olajcová.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK