• Št. dec 1st, 2022

Pravidelné jarné čistenie mesta Zvolen odštartuje už o pár dní

ByIMG_1979

mar 4, 2022
Foto: IMG_1979

Vo všetkých mestských častiach bude aj tento rok 2022 prebiehať jarné čistenie mesta 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV PRE JARNÉ ČISTENIE V DŇOCH 17.3.- 14.4.2022

MČ III. – Tepličky, Stráže 17.3.-21.3.2022

  • Nográdyho 17, Nográdyho 25, Strážska cesta 1, Strážska cesta 37, Kremnická 7, Novozámocká 69, Novozámocká 34, Novozámocká 23, Novozámocká 1, Šmidkeho 1, Pražská 9, Imatra 8 pri MŠ, Stráže 13, rezidencia HRON

MČ VI. – CMZ západ 21.3.-24.3.2022

  • Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta pri D-nábytku, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka J.Kráľa a M.M. Hodžu, Janka Kráľa 9-11, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Kimovská 24-30, parkovisko pri HKM, Masarykova 646 (dvorná časť bytového domu)

MČ IV. – Podborová, Borová Hora 24.3.-28.3.2022

  • križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13, Kubániho-vjazd do zberných surovín

MČ V. – CMZ východ 28.3.-31.3.2022

  • Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – pri SOŠ Dopravnej, Švermova pri potravinách Jednota, Bernolákova, 1. mája pri MŠ, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferjenčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 31.3.-4.4.2022

  • Bakova Jama, Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, Centrum bl. 36, M. Rázusa – parkovisko nad Centrom voľného času, M. Rázusa bl. 6, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 68, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22

MČ V. – CMZ východ 4.4.-7.4.2022

  • križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, Švermova 12, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, , križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 7.4.-14.4.2022 7.4.-11.4.2022

  • Okružná 19-27, Okružná 117 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 21 23, Záhonok 35, Malinovského

11.4.-14.4.2022

  • Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, križovatka Mojmírová a Obrancov mieru, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti reštaurácii PIANO, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej,Pribinova-Nábrežie (parkovisko za Agromatom), Kráľová – za cintorínom, Sekier dolina – bývalý obchod, Lučenecká cesta 20,Lučenecká cesta 15

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí: nebezpečný odpad, stavebný odpad, bioodpad a
elektroodpad.

Článok a foto: IMG_1979