• Ut. feb 7th, 2023
akademicky-zvolen-2013-15
Foto: Ján Števonka.

Tu na tomto mieste budú postupne pribúdať nielen fotografie, ale aj videá, ale zároveň chcem poprosiť o zhovievavosť, trošku to však potrvá dokiaľ tu bude úplne všetko.

Akademický Zvolen 2013 – Zoznam stránok

Hornád UPJŠ Košice – Zriaďovateľom súboru je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Umelecká rada súboru Mariana Svoreňová a Bc. Ing. Slavomír Ondejka, vedúci hudobnej zložky Ing. Patrik Korfant, FS Hornád bol založený v roku 1961, ale až v roku 2011 súbor začal spolupracovať s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, čím získal štatút vysokoškolského súboru. Dramaturgia programu súboru Hornád vychádza priamo od nositeľov tradičnej kultúry v obciach. FS sa zameriava na folklór východného Slovenska a svoj záber rozširuje aj o poznávanie ľudovej kultúry národov etník v európskom priestore. Spolupracuje s dolnozemskými rodákmi v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku. Pedagógovia folklórneho súboru Hornád organizujú a vedú školu tanca v Košiciach a pravidelne účinkujú vo folklórnej relácii Kapura.

Na Akademickom Zvolene 2013 sa HORNÁD predstaví programom tanca, spevu a hudby s názvom: „V Boščici pod orechom…“ Námet programu čerpá z rozprávania o vychýrených zábavách v Boščiciach (dnes Sečovská Polianka), na ktorých sa k dobrej hudbe schádzali tanečníci zo širokého okolia. Obsah programu tvorí folklórny materiál pochádzajúci najmä zo stredného Zemplína. Zámerom je prezentovať charakteristické a osobité regionálne štýlové prevedenie tradičného tanečného, speváckeho a hudobného prejavu typického v tejto oblasti. Choreografická koncepcia je voľne inšpirovaná spomienkami pána Jozefa Repka z Parchovian a smeruje k hľadaniu a odhaľovaniu spoločných prvkov v prejavoch tanečníkov a tiež prezentácii charakteristických odlišností. Choreografia programu: Mgr. art. Vladimír Michalko, Bc. Slavomír Ondejka, Mgr. Marianna Svoreňová. Hudobné spracovanie Michal Zelinka a ľudovú hudbuvedie Mgr. Michal Noga.

Hornád UPJŠ Košice

Technik STU Bratislava – Zriaďovateľom súboru je Slovenská Technická univerzita v Bratislave. Umeleckou vedúcou súboru je Mgr. art. Ľubica Mešková, organizačným vedúcim Radovan Voloch. Vysokoškolský umelecký folklórny súbor Technik oslavuje tohto roku jubilejných 60 rokov pôsobenia na slovenskej i medzinárodnej folklórnej scéne. Súbor cieľavedome spracováva pôvodné folklórne pramene naprieč našou krajinou od rovinatého Zemplína, cez horné stredné Slovensko až po slovensko-moravské pomädzie. Vo svojej tvorbe kladie dôraz na zachovanie tradičných folklórnych prejavov.

Tu na Akademickom Zvolene sa Technik predstavil s programom Obrázky z Branova. Pôvodný materiál pochádza z obce Branovo, ktorá sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v Podunajskej nížine v okrese Nové zámky. Obrázky z Branova sa snažia o zachovanie a prezentáciu hudobných, spevných, krojových a tanečných špecifík obce. Program obsahuje staré štýlové vrstvy, rýchle párové krútivé tance i dievčenských spevno-tanečných hier. Zakomponované v ňom sú mužské párové tance v takzvanom novouhorskom verbunkovom štýle: branovský verbunk a šalanský verbunk a tiež branovský čardáš a frišká charakterizované rýchlym, živým tempom. Choreografia programu Mgr. art. Ľubica Mešková, asistent Igor Hajdučík, hudobné spracovanie Štefan Molota a ľudovú hudbu vedie: Ing. Juraj Murín.

Technik STU Bratislava

Folklórny súbor ZOBOR – nesúci meno vrchu nad mestom Nitra, bol založený v roku 1956 a pracuje pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Tvoria ho ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina a tanečný súbor. Členmi týchto zložiek sú v prevažnej miere študenti oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia tvorby súboru sa od roku 1996 orientuje najmä na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a oblasti Tekova, formou tematických blokov doplnených o programové čísla komornejšieho charakteru z iných oblastí Slovenska zostavených do samostatného programu. FS Zobor sa zúčastňuje folklórnych prehliadok, festivalov a súťaží doma i v zahraničí a súčasne sa aktívne organizačne podieľa na príprave rôznych tradičných akcií ako sú napríklad Akademická Nitra, Akademické folklórne večery,Vianočné pastorále a podobne.

Folklórny súbor Zobor uskutočnil počas svojej existencie stovky vystúpení doma na Slovensku i v zahraničí, ako napríklad v Česku, Holandsku, Francúzsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku, Turecku, Číne a podobne. Slovensko reprezentoval aj na EXPO 98 v Lisabone a EXPO 2000 v Hannoveri. Zobor je laureátom medzinárodných festivalov Akademický Zvolen (1999 a 2001) a Akademická Nitra (2002 a 2009) a ďalších súťaží a prehliadok. Zobor je držiteľom Medialy Daniela Gabriela Licharda a Zlatej medaily SPU.

Na tohtoročnom Akademickom Zvolene 2013 sa ZOBOR predstavil s Programovým blokom nazvaným: „Keď nás tabak živil...“ Program v jednotlivých jeho častiach prezentuje takzvané tabakové dožinky, ktoré sa konali v deň ukončenia zberu, priamo 31 v sušiarni tabaku. V programovom bloku sú použité lokálne tanečné motivý ženského kolesa, mužského verbunku, trasenej (sekanej), mazurky (mazuľky), čardášu a friškej. Pôvodný zvykoslovný materiál z prvej tretiny dvadsiateho storočia pochádza z Novej vsi nad Žitavou. Tanečno-hudobný materiál čerpá aj z viacerých ďalších obcí Požitavia. Choreografia Mgr. Ing. Danka Moravčíková, hudobné spracovanie Marián Járek a ľudovú hudbu vedie Ondrej Hlaváč.

Zobor SPU Nitra

Článok, foto a video: Ján Števonka.