• St. mar 22nd, 2023

Zasadnutia MsZ budú od februára online

mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto: ZV-podujatia

Zasadnutia MsZ budú ONLINE. Aj tak sa dá charakterizovať novinka, ktorá už pri najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bude dostupná pre všetkých, čo kliknú na banner.

Zasadnutia MsZ bývajú raz do mesiaca, výnimkou sú akurát letné prázdniny, ale občas sa stane, že je aj nejaké to mimoriadne.

Na to, aby sa ktokoľvek dostal ku komplexným informáciám, ktoré sa v deň zasadnutia prerokovávali bol svojim spôsobom nútený zájsť na to či ono mestské zasadnutie alebo si počkať na výstup v podobe novinárskych článkov.

Zvyčajne sa však tieto zasadnutia konali so začiatkom o 14-tej a po novom to je o 13-tej a aj tento čas je nevyhovujúci pre veľa ľudí, hlavne tých pracujúcich.

Nuž a kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné. Zasadnutia budú online a záznam bude na stránke mesta.

Toto všetko prinesie mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke mesta bude banner a inštrukcie k tomu.

Za túto novinku dávame palec hore a dúfame, že aj rozhodnutia a hlasovania poslancov na zasadnutiach sa budú niesť v dobrom duchu, keď sa podujali na takúto vec.

Článok: Ján Števonka.