Knižnica

Krajská knižnica sa nachádza v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu (z roku 1928) na ulici Ľ. Štúra. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1 192 m2. Pre používateľov je k dispozícii 984 m2. Počet knižničných jednotiek 179 419. Počet titulov dochádzajúcich novín a časopisov je 321.

Nápady sú všade

O tom, že číslo tri je šťastlivé, vie každé malé dieťa. Predovšetkým to, čo číta rozprávky. Tri oriešky, tri želania, tri dni a tri noci… Ak teda [...]

24/11/2017 // 0 Comments

Záhady v literatúre

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene prináša široké spektrum podujatí, kde si naozaj môže vybrať každý. Ani v stredu 15. novembra podvečer to nebolo [...]

15/11/2017 // 0 Comments