Knižnica

Krajská knižnica sa nachádza v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu (z roku 1928) na ulici Ľ. Štúra. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1 192 m2. Pre používateľov je k dispozícii 984 m2. Počet knižničných jednotiek 179 419. Počet titulov dochádzajúcich novín a časopisov je 321.

Aforizmy politiky

V piesňach sa darí prihovárať básnikom. V piesňach sa dokonca dajú čítať aforizmy. V tých kratučkých vetách nájde sa vtip, aj keď nám je najhoršie. [...]

20/04/2017 // 0 Comments