• Ut. feb 7th, 2023
heureka-konferencia-mladych-europanov-35
Prinesené jedlo nielen pekne vyzeralo, ale aj náramne všetkým chutilo. Foto: ZV-podujatia.

Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka v spolupráci s Mestom Zvolen, Obcou Budča, Centrom komunitného organizovania, Podpolianskym osvetovým strediskom, ZŠ Námestie mládeže, Mestskou políciou Zvolen a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene zorganizovalo a v dňoch 20. – 21. mája 2013 sa aj konalo po prvýkrát medzinárodné podujatie pre deti a študentov ZŠ, SŠ, VŠ s názvom Heuréka – konferencia mladých Európanov.

Nakoľko sa podujatie konalo počas dvoch dní a informácií je doslova neúrekom nielen v podobe videí a fotografií tak tu v tomto článku nájdete odkazy na články týkajúce sa práve priebehu tejto konferencii. (postupne sa budú objavovať aj ostatné časti prednášanie príspevkov).

Heuréka – konferencia mladých Európanov

Zoznam stránok

Prvý deň – pondelok 20.5.2013

  • Spoznávanie regiónu, mesta a okolia
  • Spoločný večer v Heuréke

Druhý deň – utorok 21.5.2013: rokovanie mladých Európanov v Starej radnici

  1. Čo nás spája? prednášanie príspevkov
  2. Sme si všetci rovní? Ludské práva, dobrovoľníctvo – prednášanie príspevkov
  3. Ako trávime voľný čas? prednášanie príspevkov

V prvý deň konferencie sa od 9-tej do 15-tej hodiny venovalo športovým aktivitám a to v podobe spoznávania regiónu  mesta a okolia. V podvečerných hodinách od 17-tej do 19-tej hodiny sa pre zmenu konal spoločný večer v Heuréke.

Spoznávanie regiónu, mesta a okolia

Celá skupina zúčastnených sa po 9-tej hodine presunula od SZUŠ Heuréka smerom za hradby Zvolenského zámku na nádvorie,  kde už začínajú prípravy na 40. ročník medzinárodného letného divadelného a operného festivalu Zámocké hry zvolenské. Po spoločnom fotografovaní sa už všetci odobrali smerom na zimný štadión a odtiaľ hor sa vyšliapať lesnou cestou až na Pustý hrad.

Prvá zástavka bola na takzvanom spodnom hrade, kde PhDr. Ján Beljak PhD – vedúci archeologických prác na Pustom hrade fundovane porozprával práve o tejto časti hradu a jeho výskume. Porozprával aj o veži donjon, ktorá je vlastne dominantou tejto časti spodného hradu.

Následne po jeho prednáške sa všetci presunuli na hrad vrchný, kde už pri zadnom vchode čakala hradná pani, ktorá všetkých privítala. Tu už na všetkých zúčastnených čakal bohatý program v podobe lektorského vstupu o histórii hradu, canisterapie (OZ Psíčkari-ZV), enviroaktivít, opekania, hier  a razenia Pustohradníckeho Denára.

Po vyše dvoch hodinách spoločných aktivít a po spoločnom fotografovaní pri hlavnej bráne sa všetci vrátili naspäť domov tým istým lesným chodníkom ako smerom nahor.

Pustý hrad

Spoločný večer v Heuréke

Tento večer sa niesol v znamení spájania kultúr a keďže to bola konferencia mladých Európanov, tak pri posedení sa rozprávalo práve o tradíciách a zvykoch, ochutnávali sa tradičné jedlá, hrala sa fínska hra Mölkky a tancovala sa aj Mazurka.

Tento večer bol vlastne takou predzvesťou toho, čo nás všetkých bude čakať  v druhý deň konferencie v Starej radnici.

Spoločný večer v Heuréke

Mazurka – V. ZŠ Zvolen 

Mölkky – Bc. Zuzana Bačíková

Fotografie – komplet prvý deň

Článok, foto a video: Ján Števonka.