• Ut. feb 7th, 2023
anna-bartosova-alexander-nikolov
Moderátori konferencie: Anna Bartošová a Alexander Nikolov.
Foto: Ján Števonka.

Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka v spolupráci s Mestom Zvolen, Obcou Budča, Centrom komunitného organizovania, Podpolianskym osvetovým strediskom, ZŠ Námestie mládeže, Mestskou políciou Zvolen a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene zorganizovalo a v dňoch 20. – 21. mája 2013 sa aj konalo po prvýkrát medzinárodné podujatie pre deti a študentov ZŠ, SŠ, VŠ s názvom Heuréka – konferencia mladých Európanov.

Nakoľko sa podujatie konalo počas dvoch dní a informácií je doslova neúrekom nielen v podobe videí a fotografií tak tu v tomto článku nájdete odkazy na články týkajúce sa práve priebehu tejto konferencii. (postupne sa budú objavovať aj ostatné časti prednášanie príspevkov).

Heuréka – konferencia mladých Európanov

Zoznam stránok

Prvý deň – pondelok 20.5.2013

Druhý deň – utorok 21.5.2013: rokovanie mladých Európanov v Starej radnici

 1. Čo nás spája? prednášanie príspevkov
 2. Sme si všetci rovní? Ľudské práva, dobrovoľníctvo – prednášanie príspevkov
 3. Ako trávime voľný čas? prednášanie príspevkov

Rokovanie mladých Európanov  v Starej radnici

Prezentácia a príspevky mladých Európanov zo ZŠ, SŠ, VŠ

I. blok – Čo nás spája? (9 príspevkov, 12 prednášajúcich)

 1. Pozitíva a negatíva” – Barbora Bartolini – Talianka žijúca na Slovensku
 2. Douzelage – Bellagio 2013” – Lenka Tichá, Katarína Janovská – študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene – spolupráca v medzinárodnom projekte
 3. Odborná stáž v Jene v rámci programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo” – Silvia Gregorová – študentka zo SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene
 4. WELLNES FOOD & BEVARAGE CONTEST CASARGO 2013” – Marko Čásar – študent zo SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene
 5. Ako sa žije vo Fínsku” – Bc. Zuzana Bačíková – študentka VŠ, asistentka starostu v Budči knihovníčka v obecnej knižnici
 6. Školské partnerstvo – klimatické zmeny v Európe – medzinárodný projekt Comenius” – Barbora Priwitzerová (Adam Výbošťok) – ZŠ Jilemnickeho 1 vo Zvolene
 7. Jedna rodina – dva jazyky – dve kultúry”  – Hugo Hirt a nikola Poláková – deti šéfa Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici Chucka Hirta – občana USA
 8. Solidarita” – Emanuel Kucbel a Ľubomír Bystriansky – medzinárodný projekt o spolupráci ZŠ Hrnčiarska Zvolen s Gréckom
 9. Slovensko-maďarské vzťahy v Novohradskom a Hontianskom regióne” – Stella Klacsová – ZŠ Balog nad Ipľom

„Pozitíva a negatíva” – Barbora Bartolini

„Douzelage – Bellagio 2013” – Lenka Tichá a Katarína Janovská

„Odborná stáž v Jene”  – Silvia Gregorová

„WELLNES FOOD & BEVARAGE CONTEST CASARGO 2013” – Marko Čásar

„Ako sa žije vo Fínsku” – Bc. Zuzana Bačíková

„Školské partnerstvo – projekt Comenius” – Barbora Priwitzerová

„Jedna rodina – dva jazyky – dve kultúry”  – Hugo Hirt a nikola Poláková

„Solidarita” – Emanuel Kucbel a Ľubomír Bystriansky

„Slovensko-maďarské vzťahy v Novohradskom a Hontianskom regióne” – Stella Klacsová

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri