• Ut. feb 7th, 2023
 • Tanečné, fitnes, Zumba, aerobic
 1. Zuzana Dancetanečná škola (Zumba, mažoretky, roztlieskavačky)
 2. Baila Dance – Mária Lörinčíková (Zumba)
 • Folklórne súbory vo Zvolene
 1. FS Poľana – pri Technickej Univerzite vo Zvolene
 2. VFS Jánošík – Vojenský folklórny súbor Jánošík
 3. FS Marína – folklórny súbor Marína
 • Športové kluby vo Zvolene
 1. Kraso Zvolenšportový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen
 2. BK ZŠ Zvolen školský basketbalový klub (ženy SP, kadetky, mladšie žiačky, juniorky)
 3. VPH Zvolen – volejbalisti spod pustého hradu (muži, juniorky, kadetky, staršie žiačky, mladšie žiačky)
 4. MVK  Lokomotíva Zvolen – mestský volejbalový klub (muži, žiaci)
 5. HKm Zvolen – hokejová extraliga muži
 6. ŽHKm Zvolen – hokejová extra liga ženy
 7. Zvolen Patriots – klub amerického futbalu
 • Divadlá
 1. divadlo J. G. Tajovskéhodivadlo vo Zvolene
 • Šermiarske skupiny
 1. Vir Fortis – rytieri z pod Postého hradu vo Zvolene
 2. Ricasso –  skupina historického šermu zo Zvolenského zámku
 • Hudobné skupiny vo Zvolene
 1. Pacipacifik – country skupina zo Zvolena
 • Centrá volného času
 1. CVČ Domino – centrum voľného času Zvolen
 2. SCVCZV – súkromné centrum voľného času Zvolen
 • Ostatné
 1. Zvolenský zámokstránka priateľov Zvolenského zámku
 2. Domka-Zvolenzdruženie saleziánskej mládeže
 3. Pustý hrad vo Zvolene