• Ut. feb 7th, 2023

Vo všetkých mestských častiach bude tiež prebiehať čistenie parkovacích miest. Prosíme preto vlastníkov motorových vozidiel, aby v danných termínochuvoľnili parkovacie miesta.

JARNÉ BLOKOVÉ ČISTENIE PARKOVACÍCH PLÔCH
MČ II. – Zlatý Potok, 17.03.2012
MČ IV. – Podborová, 18.03.2012
MČ III. – Tepličky, Stráže – 24.03.2012

Ostatné čistenie

  • MČ IV. – Podborová, Borová Hora – 16.03. – 23.03.2012 -Partizánska, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová
  • MČ III. – Tepličky, Stráže – 23.03. – 26.03.2012- Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,
  • MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina – 26.03. – 02.04.2012 26.03. – 30.03.2012 Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38,križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod 30.03. – 02.04.2012 Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 13-15, Záhonok 35
  • MČ VI. – CMZ západ – 10.04. – 16.04.2012 10.04. – 13.04.2012 Uramova, Pod holým brehom, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34 13.04. – 16.04.2012 Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Bystrický rad 5-13,Masarykova 52, Balkán 35, Nám. Slobody
  • MČ V. – CMZ východ – 16.04. – 23.04.2012 16.04. – 20.04.2012 Sokolská – oproti bývalej II. ZŠ, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, križovatka ulíc Družstevnej a Kukučínovej, Slnečná, križovatka ulíc Môťovskej a Železničnej, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, 20.04. – 23.04.2012 Ferienčíkova, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej, križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrárenskej a Somolického, križovatka ul. Bottovej a Chalupkovej, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Bottova 1, Švermova 12,
  • MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná – 23.04. – 30.04.2012 Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta,Zolná – Povstaleckých letcov 22,

Zakazuje sa:
– prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich
– do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy nábytku
Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
– konáre, bioodpad
– elektroodpad, pneumatiky – možnosť odovzdania do zberného dvoru

(zdroj info mesto Zvolen)