• Ut. feb 7th, 2023

orlik-cup-zvolen-2012TS: 10. ročník beach volejbalového turnaja zmiešaných štvoríc

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Usporiadateľ: Športový areál ORLÍK
 • Termín: 23. jún 2012
 • Miesto: Športový areál ORLÍK, Zvolenská priehrada, Zvolen.
 • Štartovné: 10,- EUR na hráča, platbou na bankový účet usporiadateľa,  hráč obdrží –  hracie tričko s logom turnaja, občerstvenie, nápoj.
 • Bankový účet: 26930783/7500 ČSOB Zvolen Var. symbol: telefóne číslo kapitána uvedené pri registrácii
 • Prezentácia: 23. 6. 2012 do 08.00 hod. v centre akreditácie – Športový areál ORLÍK
 • Prihlášky: Výlučne cez registračný formulár na www.orlik-zv.sk v sekcii ORLIK CUP 2012.
 • Otvorenie: 23. 6. 2012 o 8.30 hod.
 • Ukončenie: 23. 6. 2012 cca o 19.00 hod.
 • Riaditeľ súťaže: Marek Rojík, 0907 333 076, 0903 359 254 mail: marek.rojikvvolejbalzvolen.sk
 • Súťažná a odvolacia komisia: Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca.
 • Strava: V areáli k dispozícii.
 • Ceny: Víťaz získava putovný pohár ORLÍK CUPu na jeden rok ,v prípade výhry troch ročníkov po sebe pohár zostáva teamu natrvalo, za 1. – 3. medaila, diplom a vecné ceny.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 • Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel plážového volejbalu na 3-ch ihriskách.
 • Lopty: MIKASA pre plážový volejbal.
 • Súťažné kategória: Štvorčlenné družstvo v ktorom musí byť minimálne jedna žena
 • Systém súťaže:
 • Časový rozpis:

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci pretekári, sa zúčastňujú a súťažia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaží Marek Rojík: riaditeľ súťaže a Róbert Orság: za Športový areál ORLÍK.

Viac info na  www.orlik-zv.sk Športový areál – ORLÍK Zvolenská priehrada 119 Zvolen 960 01