• Št. mar 30th, 2023

Na Starej radnici sa bude otvárať výstava Sondáž M(I)ESTA

Výtvarná skupina Close Up sa sformovala v roku 2022 a predstavuje najmladšiu generáciu začínajúcich výtvarníkov pracujúcich v médiu fotografie a videoartu. Členky a člen skupiny využili prostredie ateliéru, v ktorom sa spoločne venujú štúdiu fotografického dizajnu na SŠUP Zvolen a spoločnými výtvarnými projektami sa za relatívne krátky čas existencie skupiny mali možnosť prezentovať aj v zahraničí.

Výstava Sondáž M(I)ESTA reflektuje rôzne možnosti a prístupy, ktoré je možné fotografickým sprítomnením aplikovať k téme architektúra. V prezentovaných fotografiách tak nenachádzame obrazy odkazujúce na pohľadový betón, alebo línie, ale výsledky „sondovania“ a ich vplyv na autora samého, priestor v ktorom žije a jeho sústredené uvažovanie o dominantách verejného priestoru. V prenesenom význame tak môžeme vnímať snahu o identifikovanie sa s priestorom alebo jeho antropomorfizáciou, čoho výsledkom je zaujímavý celok, ktorý komparatívnym spôsobom odkazuje na individualitu členov skupiny Close UP.

Vystavujúci autori:

  • Sofia Škvřilová
  • Adam Soufeljil
  • Petra Macková
  • Michaela Gallayová
  • Natália Ritterová
  • Lucia Cabanová
  • Terézia janciová
  • Date : 26 januára 2023 - 30 januára 2023
  • Time : 12:00 - 12:00 (Europe/Bratislava)
  • Venue : Stará radnica Zvolen

Organizers