• Ne. sep 24th, 2023

V Krajskej knižnici sa bude konať 24. ročník podujatia Týždeň slovenských knižníc

TS: Týždeň slovenských knižníc (TSK), aktuálne to bude 24. ročník a jeho hlavným mottom je: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – KNIŽNICE, ZÁRUKA KVALITNÝCH INFORMÁCIÍ. Cieľom je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Zvolenská Krajská knižnica Ľudovíta Štúra pripravila pri tejto príležitosti množstvo rôznych podujatí a aktivít.

Medzi inými môže zaujať možnosť zaregistrovať sa do knižnice úplne zadarmo počas celého Týždňa slovenských knižníc (6. – 10.3. 2023) a celoročne tak využívať všetky jej základné služby. Navyše, na niektorých verejných miestach nášho mesta, najmä v kaviarňach a čakárňach budú počas týždňa pôsobiť náhodné knižné hliadky, ktoré odmenia darčekom každého, koho uvidia čítať. Pripravená je pestrá zmes ďalších podujatí pre deti a dospelých.

Program:

Počas týždňa budú všetci noví čitatelia zaregistrovaní do knižnice zadarmo na jeden rok.

  • 6.3.2023 a 10.3.2023, 10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hodSemienkareň v knižnici – deň otvorených dverí. Možnosť bližšie sa oboznámiť s činnosťou semienkarne – pracovníčky budú záujemcov osobne informovať o obsahu zbierky semienok s možnosťou zobrať si z nich na domáce sadenie, prípadne poradia vhodnú literatúru pre záhradkárov. Oddelenie náučnej literatúry. 
  • 6.3.2023,16.00 – 18.00 hodBurza kníh pre verejnosť. Predaj, kúpa, výmena použitých kníh je určená všetkým, ktorí majú záujem predať, vymeniť, či kúpiť staršie i novšie knihy. Každý záujemca o predaj si bude knihy predávať či vymieňať osobne. Oddelenie náučnej literatúry.
  • 7.3.2023, 17.00 hod. Peter „Bonzo“ Radványi – koncert trnavského bluesového muzikanta a publicistu s predstavením jeho najnovšej knihy o hudbe Fortissimo. Moderuje Ernest Murín. Študovňa.
  • 8.3.2023, 16.30 hod. Eliška Valentová Metamorfózy človeka – uvedenie knihy do literárneho života a vernisáž jej výtvarných prác. Študovňa.
  • 9.3.2023, 10.00 hod. Kráľ detských čitateľov – každoročné stretnutie a odmeňovanie najusilovnejších detských čitateľov krajskej knižnice. Oddelenie spoločensko-vednej literatúry.
  • 9.3.2023, 16.00 hod. Knihovníčka na cestách: Kodaň a jej zaujímavosti – Alžbeta Bosnyák Bahúlová predstaví Kodaň očami svojho fotoaparátu a vlastných zážitkov. Oddelenie spoločensko-vednej literatúry.
  • 6.3. – 10.3.2023, počas dňa. Pristihnutí pri čítaní – aktivita, pri ktorej budú knihovníci monitorovať určité miesta ako sú kaviarne, lavičky, nákupné centrá, alebo čakárne a koho uvidia čítať, dostane za odmenu drobný darček.

Plagáty

  • Date : 10 marca 2023
  • Venue : Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Related Events