• Ut. dec 6th, 2022

Pamätníky vo Zvolene

ByIMG_1979

nov 1, 2014

Pamätník Zvolenského manifestu 

pamatnik-zvolenskeho-manifestu
Pamätník Zvolenského manifestu. Foto: ZV-podujatia

O pamätníku

Slovenská Národná Strana 12 rokov bojovala,  kým sa presadilo vybudovanie tohto diela. Nakoniec to  však v roku 2008 17 poslancov mesta schválilo a vďaka mestu Zvolen ako investora sa vybudoval pamätník s tým, že peniaze naň zabezpečila SNS v plnej výške. Zvolenčania získali nielen pamätník, ale aj skrášlenie parku a okolia.

O Zvolenskom manifeste

Zhromaždenie vo Zvolene v r. 1932 a na ňom prijatý manifest oznámili svetu doma i v cudzine, že pod Tatrami žije národ, ktorému sa upiera právo vysloviť pravdu o ňom samom, pravdu o tom, že je národom svojbytným a samostatným, že tvorí národnú osobitosť, a že má podľa prirodzeného práva nárok na vlastný štát. Našou povinnosťou nie je iba “pripomenúť si a uctievať“, ale najmä pokračovať vo veľkých činoch našich predchodcov – našich predkov.

Autorom pamätníka je sochár Ladislav Berák a architekt Róbert Toman. Súčasťou pamätníka je aj vydláždená kruhová plocha pred pamätníkom, ktorá je symbolom slnka vychádzajúceho spoza Kriváňa.


Cintorín padlých ruských vojakov

70-snp-zvolen-5
Cintorín padlých ruských vojakov. Foto: ZV-podujatia

Najväčšie straty na životoch počas oslobodzovania územia Slovenska od fašizmu utrpeli príslušníci sovietskej a rumunskej armády.

Dôkazom je aj cintorín sovietskej a rumunskej armády s pamätníkmi na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene, kde ležia mŕtvi vojaci týchto armád, ktorí padli v blízkom okolí pri bojoch s fašistickými vojskami.

Návrh na vybudovanie ústredných vojenských cintorínov s pamätníkmi bol schválený v roku 1950, s exhumačnými prácami sa začalo v roku 1952.

Areálu cintorína sovietskych vojakov dominuje 15 metrov vysoký pylón na stupňovitom podstavci zakončený vavrínovou ratolesťou a päťcípou hviezdou.

Pamätník bol postavený v rokoch 1959-1960 podla výtvarného návrhu arch. M. Budu. Na cintoríne je pochovaných 17 682 padlých vojakov a dôstojníkov sovietskej armády.


Cintorín padlých rumunských vojakov

70-snp-zvolen-2
Cintorín padlých rumunských vojakov. Foto: ZV-podujatia

Najväčšie straty na životoch počas oslobodzovania územia Slovenska od fašizmu utrpeli príslušníci sovietskej a rumunskej armády.

Dôkazom je aj cintorín rumunskej a sovietskej armády s pamätníkmi na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene, kde ležia mŕtvi vojaci týchto armád, ktorí padli v blízkom okolí pri bojoch s fašistickými vojskami.

Ústredný cintorín padlých vojakov rumunskej armády v II. svetovej vojne na území Slovenska bol vybudovaný v rokoch 1945 – 1960.

Pamätník v areáli cintorína rumunských vojakov tvorí náhrobok z bieleho mramoru s vencom. Na cintoríne je pochovaných 10 382 vojakov rumunskej armády.

Na udržiavaných cintorínoch sa konajú pietne akty pri oslavách štátnych sviatkov a pri návštevách oficiálnych delegácií z Ruska a Rumunska.


Pamätník Ľudovíta Štúra 

park-ludovita-stura
Pamätník Ľudovíta Štúra. Foto: ZV-podujatia

Od roku 1967 je v parku na Námestí SNP umiestnený Pamätník Ľudovíta Štúra, poslanca uhorského snemu za mesto Zvolen.

Pamätník pozostáva z betónového podstavca a busty zo zváraného železa.

Jeho autorom je architekt Jozef Lacko, autorom busty je akademický sochár Ján Kulich.

Po umiestnení sochy park dostal pomenovanie Park Ľudovíta Štúra.

V samotnom parku v roku 1994 bola osadená busta Jozefa Cígera Hronského, zvolenského rodáka, významného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej literatúry. Busta však bola v roku 2008 odcudzená.

Okrem tejto busty sa v parku dá nájsť aj busta Jozefa Kozáčeka a už onedlho pribudne aj pamätná tabula Jozefa Urbana.


Pamätník SNP – Valaška

pamatnik-valaska-zvolen
Pamätník SNP – Valaška. Foto: ZV-podujatia
 •  trztrzt
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Pamätník SNP Zvolen

pamatnik-snp-zvolen
Pamätník SNP Zvolen. Foto: ZV-podujatia

Pomník padlým vojakom sovietskej armády bol postavený ešte v roku 1945.

V bojoch o mesto Zvolen Zahynulo 200 sovietskych a 111 rumúnskych vojakov. ktorí boli pochovaní priamo na námestí.

Tu bol zároveň vybudovaný pomník padlým. Postavila ho špeciálna skupina sovietskej armády s obyvateľmi mesta.

Jeho autorom je architekt Gustáv Stadrucker.

Pomník bol prevzatý pod správu mesta a v roku 2013 bol zrekonštruovaný. Pri pomníku sa konajú najvyššie pietne oslavy mesta.