• St. nov 30th, 2022
How can we help?
Table of Contents
< All Topics
Print

Komunálne voľby 2022 – výsledky Zvolen

Primátor


Vladimír Maňka, Ing., 63 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát


Poslanci


VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina


Ján Blazsek, 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Branislav Husár, Ing., 44 r., konštruktér, nezávislý kandidát

Peter Košík, Ing., PhD., 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Tímea Laššáková, PhDr., PhD., 47 r., vedúca zariadenia sociálnych služieb, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Róbert Orság, 46 r., manažér, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

Matej Révay, Mgr., 38 r., učiteľ, nezávislý kandidát


VMČ 2 Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná


Jakub Bodorík, 22 r., študent politológie, člen študentského parlamentu, nezávislý kandidát

Ján Jurný, Ing., 55 r., vedúci obvodu prevádzky, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Miroslav Sližik, doc., Mgr., PhDr., PhD., 43 r., vysokoškolský učiteľ, športový psychológ, tréner, nezávislý kandidát


VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž


Jozef Ježík, MUDr., 55 r., lekár, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Rastislav Karczub, 44 r., aplikačný špecialista pre klinickú biochémiu, nezávislý kandidát

Dušan Košík, Bc., 61 r., zdravotnícky záchranár, nezávislý kandidát

Lukáš Richtárech, Ing., Mgr., MHA, 37 r., ekonóm – manažér, nezávislý kandidát

Igor Šufliarsky, Ing., 65 r., zástupca vlastníkov bytov, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

 Vladimír Bella, Ing., 62 r., riaditeľ pre obchod, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana


VMČ 4 Podborová, Borová hora


Róbert Olšiak, 44 r., obchodný manažér, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana


VMČ 5 Centrálna mestská zóna Východ


Dominika Árvaiová, JUDr., 40 r., advokátka, Skúsme to inak

Martina Mészáros Bariaková, JUDr., 43 r., prednostka okresného úradu, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Jaroslav Stehlík, Ing., 52 r., projektový manažér, nezávislý kandidát


VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ


Lenka Balkovičová, Ing., 60 r., primátorka mesta, nezávislá kandidátka

Ján Beljak, PhDr., PhD., 43 r., vedec – archeológ, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

Elena Kaliská, Mgr., 50 r., manažérka propagácie športu, nezávislá kandidátka

Miroslav Kusein, Ing., 65 r., geológ, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Matej Snopko, 58 r., publicista, nezávislý kandidát

Ľubomír Zdút-Šťastný, Ing., 42 r., manažér podpory podnikania, nezávislý kandidát


Categories
Table of Contents