• St. dec 6th, 2023
How can we help?
Table of Contents
< All Topics
Print

Komunálne voľby 2022 – Zvolen

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022.


Mesto Zvolen uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora Mesta Zvolen:


1. Dominika Árvaiová, JUDr., 40 r., advokátka, nezávislá kandidátka

2. Vladimír Maňka, Ing., 63 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát

3. Samir Moumani, Ing., 46 r., konateľ obchodnej spoločnosti, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

4. Jozef Dobroslav Pinka, 38 r., inovačný manažér, nezávislý kandidát

5. Matej Snopko, 58 r., publicista, nezávislý kandidát

6. Jaroslav Stehlík, Ing., 52 r., podnikový manažér, nezávislý kandidát


Mesto Zvolen uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:


Kandidáti na poslancov mesta Zvolen


VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina


1.Ján Blazsek, 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

2. Peter Drozdík, Mgr., 50 r., vedúci zamestnanec, nezávislý kandidát

3. Mariana Ducárová, Ing., 45 r., personalistka, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

4. Jozef Ďurica, JUDr., 51 r., právnik, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

5. Tomáš Hochštein, 34 r., revízny technik, Skúsme to inak

6. Branislav Husár, Ing., 44 r., konštruktér, nezávislý kandidát

7. Vanesa Indrová, Bc., 24 r., študentka, nezávislá kandidátka

8. Marián Jarábek, Ing., 48 r., manažér výstavby, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

9. Jaroslav Kolibík, 58 r., hasič na výsluhovom dôchodku, nezávislý kandidát

10. Peter Košík, Ing., PhD., 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11. Mária Kubišová, Ing., 47 r., súdna znalkyňa, Skúsme to inak

12. Erika Kučerová, Ing., 47 r., vedúca oddelenia, Skúsme to inak

13. Juraj Kukučka, Ing., 76 r., dôchodca, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

14. Tímea Laššáková, PhDr., PhD., 47 r., vedúca zariadenia sociálnych služieb, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

15. Andrea Marcineková, 43 r., vedúca e-shopu – predavačka, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

16. Róbert Orság, 46 r., manažér, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

17. Matej Révay, Mgr., 38 r., učiteľ, nezávislý kandidát

18. Jakub Sliacky, 32 r., kuchár, Skúsme to inak

19. Michal Šimko, 34 r., obchodný zástupca, Skúsme to inak

20. Rozália Vaňová, Ing., PhD., 30 r., odborná asistentka, predsedníčka občianskeho združenia, nezávislá kandidátka

21. Denisa Záchenská, 21 r., študentka forenznej a kriminálnej enviromentalistiky, predsedníčka občianskeho združenia, nezávislá kandidátka


Vo volebnom obvode sa volia 6 poslanci.


VMČ 2 Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná


1. Jakub Bodorík, 22 r., študent politológie, člen študentského parlamentu, nezávislý kandidát

2. Miroslav Brumerčík, Ing., 46 r., manažér, nezávislý kandidát

3. Ján Jurný, Ing., 55 r., vedúci obvodu prevádzky, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4. Dana Kobidová, MUDr., MPH, 40 r., lekárka, Skúsme to inak

5. Matúš Kulich, 27 r., študent vysokej školy, ŽIVOT – národná strana

6. Viera Lokšová Piatrovová, PhDr., 35 r., školská psychologička, Skúsme to inak

7. Andrej Lupták, JUDr., Ing., 40 r., právnik, Skúsme to inak

8. Michal Ondriska, 35 r., obchodný riaditeľ, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

9. Ján Plesník, Ing., 64 r., expert obehového hospodárstva, SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby

10. Dominik Radler, 22 r., právny asistent – študent, Progresívne Slovensko

11. Lukáš Slatinec, Mgr., 26 r., právnik, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

12. Miroslav Sližik, doc., Mgr., PhDr., PhD., 43 r., vysokoškolský učiteľ, športový psychológ, tréner, nezávislý kandidát

13. Ján Šouc, 62 r., živnostník kameraman, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

14. Lenka Vargovská, 43 r., invalidná dôchodkyňa, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

15. Michal Vasil, 21 r., javiskový technik v divadle, nezávislý kandidát


Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.


VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž


1. Ondrej Babic, Ing., 60 r., odborný referent, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

2. Vladimír Bella, Ing., 62 r., riaditeľ pre obchod, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

3. Ján Čuchran, Ing., 53 r., špecialista kontroly, nezávislý kandidát

4. Martina Dobrotová, 45 r., lektorka anglického jazyka, Skúsme to inak

5. Lenka Halušková, PhDr., 35 r., doktorandka, Skúsme to inak

6. Silvia Havranová, 49 r., majsterka odbornej výchovy, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

7. Peter Hričina, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát

8. Michal Hybský, Ing., 35 r., projektový manažér, Skúsme to inak

9. Jozef Ježík, MUDr., 55 r., lekár, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

10. Miroslav Kapusta, 56 r., vodič, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11. Rastislav Karczub, 44 r., aplikačný špecialista pre klinickú biochémiu, nezávislý kandidát

12. Katarína Karczub Pulišová, Ing., 45 r., manažérka, nezávislá kandidátka

13. Dušan Kišfaluši, Ing., 38 r., prevádzkový riaditeľ hotela, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

14. Dušan Košík, Bc., 61 r., zdravotnícky záchranár, nezávislý kandidát

15. Juraj Lihocký, 65 r., špecialista priemyselnej energetiky, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

16. Valéria Michalková, JUDr., 38 r., právnička, Skúsme to inak

17. Gabriel Nevlazla, 21 r., SZČO, nezávislý kandidát

18. Anna Paľovová, Mgr., 58 r., medicínska konzultantka, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

19. Jozef Dobroslav Pinka, 38 r., inovačný manažér, nezávislý kandidát

20. Štefan Repko, Ing., 61 r., SZČO, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

21. Lukáš Richtárech, Ing., Mgr., MHA, 37 r., ekonóm – manažér, nezávislý kandidát

22. Zdenka Stankovičová, Mgr., 51 r., nezamestnaná, REPUBLIKA

23. Tomáš Šimončík, 38 r., manažér, Skúsme to inak

24. Igor Šufliarsky, Ing., 65 r., zástupca vlastníkov bytov, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

25. Viera Vosáhlová, 71 r., dôchodkyňa, Skúsme to inak

26. Ľubomír Zubčák, Ing., 65 r., odborný lesný hospodár, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

27. Adriana Žilová, Mgr., 49 r., marketingová manažérka, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI


Vo volebnom obvode sa volia 6 poslanci.


VMČ 4 Podborová, Borová hora


1. Róbert Olšiak, 44 r., obchodný manažér, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

2. Anna Petríková Bambúchová, PaedDr., 43 r., riaditeľka základnej umeleckej školy, nezávislá kandidátka

3. Martin Petriska, Bc., 25 r., manažér, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4. Peter Zemko, Mgr., 27 r., IT špecialista, Skúsme to inak


Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.


VMČ 5 Centrálna mestská zóna Východ


1. Dominika Árvaiová, JUDr., 40 r., advokátka, Skúsme to inak

2. Ján Gubčo, 33 r., SZČO – umelecký kováč, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Igor Havran, 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

4. Igor Janičina, MUDr., 61 r., lekár, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

5. Michal Jodas, 33 r., ekonóm – manažér, nezávislý kandidát

6. Ján Kašica, 62 r., tajomník oblastného výboru SZPB, Komunistická strana Slovenska

7. Ján Kubiš, 57 r., podnikateľ, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

8. Róbert Kurčík, Ing., Mgr., 45 r., obchodný riaditeľ, Skúsme to inak

9. Martina Mészáros Bariaková, JUDr., 43 r., prednostka okresného úradu, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

10.Ján Orolín, Ing., 38 r., technický manažér, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11.Jaroslav Stehlík, Ing., 52 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

12.Iveta Šandorová, 57 r., administratívna pracovníčka, SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby

13.Sára Mária Hildegarda Škradová, Ing., 28 r., asistentka generálneho riaditeľa, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

14.Milan Urban, 40 r., hotelier, Skúsme to inak

15.Peter Zima, Ing., 60 r., lesný inžinier, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana


Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.


VMČ 6 Centrálna mestská zóna Západ


1. Lenka Balkovičová, Ing., 60 r., primátorka mesta, nezávislá kandidátka

2. Milan Banský, Ing. arch., 45 r., architekt, nezávislý kandidát

3. Milan Barna, Ing., PhD., 54 r., lesný inžinier, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

4. Ján Beljak, PhDr., PhD., 43 r., vedec – archeológ, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

5. Martin Čuchor, Ing., 44 r., technicko-hospodársky pracovník, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

6. Vladislav Dratva, Ing., 59 r., projektový manažér, REPUBLIKA

7. Juraj Družbacký, PaedDr., 54 r., riaditeľ školy, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

8. Tomáš Dunko, PhDr., Mgr., PhD., 34 r., vysokoškolský pedagóg, Skúsme to inak

9. Martina Fekiačová, Ing., 38 r., regionálna manažérka, Skúsme to inak

10. Dušan Gonda, Ing., MBA, 45 r., odborno-technický poradca, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11. Dušan Hanka, Bc., 61 r., praktická sestra – urgent, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

12. Andrea Hnatkovičová, Mgr., 48 r., štátna zamestnankyňa, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

13. Richard Ivan, 47 r., kuriér, Skúsme to inak

14. Elena Kaliská, Mgr., 50 r., manažérka propagácie športu, nezávislá kandidátka

15. Lucia Kalmanová, Ing., 34 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka

16. Tomáš Kohút, JUDr., 39 r., advokát, Progresívne Slovensko

17. Kristína Kuráková, Mgr., 41 r., pedagogička, Skúsme to inak

18. Miroslav Kusein, Ing., 65 r., geológ, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

19. Daša Melicheríková, Mgr., 51 r., súdna prekladateľka jazyka nemeckého, nezávislá kandidátka

20. Richard Miartuš, Bc., 31 r., štátny zamestnanec, HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

21. Vladimír Nemec, 27 r., operátor zdravotníckych systémov, nezávislý kandidát

22. Ladislav Paciga, 44 r., živnostník, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

23. Ján Pavlík, Mgr., PhD., 33 r., tréner – diagnostik, nezávislý kandidát

24. Matej Snopko, 58 r., publicista, nezávislý kandidát

25. Lucia Stassel, Bc., 37 r., finančná špecialistka, Skúsme to inak

26. Jana Szedélyová, MUDr., lekárka, 54 r., HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

27. Ľudmila Veselá, Ing., 53 r., riaditeľka, Skúsme to inak

28. Ľubomír Zdút-Šťastný, Ing., 42 r., manažér podpory podnikania, nezávislý kandidát


Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

Categories
Table of Contents