Filmový skoro klub

Keď v roku 2016 dostal Zvolen ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom a s tým spojený finančný dar 3000 eur, ešte nevedel, na čo ho použije.
„Zo stretnutí s mladými Zvolenčanmi okrem iného vzišlo, že im chýba miesto, kde by sa mohli mimo školy stretávať. Keď sme sa rozprávali dlhšie, prišli sme na to, že by to mohol byť filmový klub.“.