• St. nov 29th, 2023

Sondáž M(I)ESTA

Autor IMG_1979

jan 16, 2023

V pondelok 16.1.2023 sa konala na Starej radnici vo Zvolene vernisáž vskutku zaujímavej výstavy výtvarnej skupiny Close Up pod názvom Sondáž M(I)ESTA.

Viac info o podujatiach v meste Zvolen – https://zv-podujatia.com

PS: redakcii v ďalšej tvorbe pomôže ak začnete odoberať náš YouTube kanál.

Výtvarná skupina Close Up sa sformovala v roku 2022 a predstavuje najmladšiu generáciu začínajúcich výtvarníkov pracujúcich v médiu fotografie a videoartu. Členky a člen skupiny využili prostredie ateliéru, v ktorom sa spoločne venujú štúdiu fotografického dizajnu na SŠUP Zvolen a spoločnými výtvarnými projektami sa za relatívne krátky čas existencie skupiny mali možnosť prezentovať aj v zahraničí.

Výstava Sondáž M(I)ESTA reflektuje rôzne možnosti a prístupy, ktoré je možné fotografickým sprítomnením aplikovať k téme architektúra. V prezentovaných fotografiách tak nenachádzame obrazy odkazujúce na pohľadový betón, alebo línie, ale výsledky „sondovania“ a ich vplyv na autora samého, priestor v ktorom žije a jeho sústredené uvažovanie o dominantách verejného priestoru. V prenesenom význame tak môžeme vnímať snahu o identifikovanie sa s priestorom alebo jeho antropomorfizáciou, čoho výsledkom je zaujímavý celok, ktorý komparatívnym spôsobom odkazuje na individualitu členov skupiny Close UP.

Vystavujúci autori:

Sofia Škvřilová
Adam Soufeljil
Petra Macková
Michaela Gallayová
Natália Ritterová
Lucia Cabanová
Terézia janciová

0 views