• Ut. feb 7th, 2023

Arogancia moci na stránke Noviny.sk

stranka-joj
zdroj - noviny.sk

Vzniku tohto článku predchádzala skutočnosť, že sa na internetovej stránke Noviny.sk., patriacej televízii JOJ – v sekcii šport objavili fotografie a video z inkriminovaného ženského hokejového zápasu.

Tento článok tam pridal redaktor Vladimír Ambrozek, ktorý si ani neoveril fakty a bohapusto nakopíroval na stránku nakradnuté informácie, ktoré podliehajú licenciám.

Tento šlendrián napísal k fotografii – Zdroj: web, Zvolen-Topolčany – čo je klamstvo, lebo fotografie sa nachádzajú na stránke zv-podujatia.com. a toto je možné si overiť na stránke, kde je to uvedené, pán redaktor!

Nasleduje časť skopírovaného textu z článku, takže ďalšie vykrádanie obsahu a ten, kto to kopíroval z uvedeného článku, pravdepodobne pán Vladimír, by si mal všimnúť aj meno autora fotografií.

Pokračuje videom, ktoré pochádza podľa neho z YouTube. Vážený pán, videá, ktoré sú na stránke zv.podujatia.com. sú uložené na stránke Vimeo.com. a podliehajú licencii a náklady na prevádzku činia ročne nad 100 EUR. Je úplne jedno, kto to zobral, Vaše meno je v článku, takže sa nehrajte na hrdinu.

Osobne som nemal v úmysle zájsť tak ďaleko, ale ak niekto ignoruje môj e –mail, ktorý som poslal na joj@joj.sk. ako reakciu na článok, tak to považujem za aroganciu.

Je smutné, že pravdepodobne z peňazí TV JOJ sa platia ľudia ako pán Vladimír Ambrozek, ktorý ani po 12 hodinách nedokázal reagovať, ako napokon aj TV JOJ.

Najsmutnejšie je že na stránke majú uvedené ako pravidlá na pridávanie príspevkov 

21.Používateľ berie na vedomie, že obsah a žiadna jeho časť nesmie odporovať ani obchádzať všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky. 22.Používateľ nesmie umiestňovať na internetovej stránke obsah alebo informácie, ktorými najmä: a)ohrozuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.), 

Vodu káže víno pije