• Po. feb 6th, 2023

Dotazník na zisťovanie preferencii rodičov v oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života

ByIMG_1979

apr 24, 2013 ,
i_1784950
Foto: ilustračné.

Univerzita Mateja Bela pod vedením pani profesorky Korimovej realizuje projekt (podporený Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVVŠ SR) – na území okresov BB, BR a Zvolen. Ide o akademicky projekt, ktorého súčasťou je výskum a respondentami sú rodičia.Cieľom je získať údaje o zosúlaďovaní ich pracovného a rodinného života. Samozrejme v dotazníku sú aj otázky týkajúce sa preferencii a potrieb rodičov v oblasti starostlivosti o deti predškolského aj školského veku – preto sme zvolili spoluprácu so školami a so samosprávami.

Výsledky výskumu Vám budú plne k dispozícii a budeme veľmi radi, ak prispejú k zvýšeniu kvality škôl a školských zariadení pre deti v predškolskom aj v školskom veku.

Dovoľujeme si osloviť Vás s prosbou o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka.

V dotazníku zisťujeme preferencie rodičov, potreby a možnosti v oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Dotazník je nástrojom zberu údajov, ktoré spracúvame, skúmame a analyzujeme v rámci projektu riešeného výskumnými pracovníkmi Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, ktorý podporila Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR. Jedným čiastkovým cieľov projektu je tiež zistiť potreby a preferencie rodičov v oblasti inštitucionálnej starostlivosti o deti v predškolskom aj v školskom veku. Výsledky výskumu Vám v prípade záujmu budú k dispozícii a veríme, že poslúžia pri zvyšovaní kvality služieb starostlivosti o deti v predškolskom aj v školskom veku a k spokojnosti Vás ako rodičov s týmito službami.

Dotazník je k dispozícii na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhnOEswTGluQlBvbFlITEpyM1dNcnc6MQ

Zdroj: Zvolen.sk

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri